Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

19.11.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa Hallituksen esityksestä. Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että siirtyminen rajallisesta investointituesta tuotantotukeen on erittäin positiivinen asia Suomen tuulivoimalle.

Tariffiin pääsyn edellytykset

17.11.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty kommentteja koskien syöttötariffiin pääsyn edellytyksiä. STY kiittää mahdollisuudesta ja toteaa, että taloudellisten edellytysten arvioinnin on perustuttava tietoihin, jotka ovat helposti saatavissa. Mahdollisimman yksinkertaiset tariffiin hyväksymisen kriteerit...

Energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpano

17.11.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpanoa. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa, että työryhmän loppuraportissa on nostettu hyvin esiin kaksi tuulivoimahankkeiden kannalta keskeistä kysymystä, alueellinen epätasa-arvoisuus ja liityntäjohdon...

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi

17.11.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien YVAlainsäädännön toimivuusarviointia. Suomen tuulivoimayhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että YVA –lainsäädännön toimivuusarviointi on huolellisesti
tehty ja antaa pääosin hyvän kuvan YVA-lainsäädännöstä, vaikutusten arvioinnista ja...

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi

12.11.2010

Asetusmuutoksessa mainitaan kiinteistökohtainen tuulivoima ainoastaan yhdistelmä- ja hybridijärjestelmissä laitteena jonka saa asentaa, mutta jonka hankintaan ei saa energiaavustusta. Suomen tuulivoimayhdistys pitää tätä isona epäkohtana.