Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

19.10.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että siirtyminen rajallisesta investointituesta tuotantotukeen on erittäin positiivinen asia Suomen tuulivoimalle.

Energiaverotuksen uudistamista koskevan hallituksen esityksen luonnos

17.8.2010

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Energiaverotusta koskevasta hallituksen esityksestä ja toteaa aiheesta seuraavaa: Kiinteistökohtaiset tuulivoimalaitokset osallistuvat uusiutuvan energian
lisäämistavoitteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Kommentteja uusiutuvan energian toimintaohjelmaan

4.5.2010

Jokaisen EU-maan tulee tehdä kansallinen uusiutuvan energian toimintaohjelma (NREAP), jossa tuodaan esille kuinka vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoitteet saavutetaan. Toimintaohjelmaan voidaan myös kerätä seikat, jotka vaikeuttavat uusiutuvan energian käyttöönottoon kansallisella tai paikallisella tasolla.

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

19.4.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa, että uuden oman tuulivoimarakentamista koskevan luvun ottaminen maakäyttö- ja rakennuslakiin on perusteltua ja on erittäin hyvä, että tuulivoiman kaavoitusprosessia pyritään...

Vesilain uudistus

13.4.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien vesilainsäädännön uudistamista. Merituulivoimahankkeita on suunnitteilla useiden tuhansien megawattien edestä, ja merituulivoima tullee olemaan euromääräisinä investointeina mitattuna todennäköisesti merkittävin hanketyyppi johon vesilakia sovelletaan...