Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

31.3.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: Kohti vähäpäästöistä Suomea

15.3.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa. Tulevaisuusselonteko keskittyy viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Asiakirja on laaja ja siinä on tarkasteltu monipuolisesti eri mahdollisuuksia lähes hiilidioksidineutraalin yhteiskunnan...

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: Kohti vähäpäästöistä Suomea

11.3.2010

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa koskien valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa. Tulevaisuusselonteko keskittyy viitoittamaan tietä kohti vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Tuulisähkön osuus vaihtelee eri skenaarioissa, olleen pienimmillään skenaariossa d (15,3 %) ja suurimmillaan skenaariossa a...

Asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista vuodelle 2011

29.11.2009

Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiamarkkinaviraston (EMV) maksullisista suoritteista vuodelle 2011. STY kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa että tuotantotuen maksatuspäätöksen hakeminen, 170 euroa, tuntuu kohtuulliselta. Sen sijaan...

Lausunto syöttötariffityöryhmän loppuraportista

28.10.2009

Uusiutuvan energian syöttötariffien rakennetta ja suuruutta pohtiva työryhmä luovutti 29.9.2009 tuulivoiman ja biokaasun syöttötariffia koskevan ehdotuksensa loppuraporttina elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää, että Suomessa otetaan tuulivoimalle käyttöön markkinaehtoinen takuuhinta. Hallinnollisesti...