Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

8.6.2018

STY:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.

Ympäristövaliokunnan kuuleminen Valtioneuvoston kirjelmistä eduskunnalle ehdotukseksi EU direktiiveistä

31.5.2018

Ympäristövaliokunnan kuuleminen Valtioneuvoston kirjelmistä eduskunnalle ehdotukseksi EU direktiiveistä (3 lausuntoa)

STY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

23.5.2018

Lausunto on annettu lausuntopalvelu.fi:ssä, jossa on vastattu alla oleviin kohtiin.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin

15.3.2018

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi...

Korkovähennysrajoitusta koskeva HE-luonnos

26.2.2018

Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STY) ei ole pyydetty lausuntoa yllä olevasta asiasta. STY
kuitenkin toivoo, että alla oleva lausunto huomioidaan hallituksen esitysluonnosta muokatessa,
sillä tuulivoimatuottajissa on myös useita mankalatoimintamallilla toimivia yhtiöitä, joihin
esitetty muutos...