Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

22.11.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi uusiutuvan sähkön
tuotantotukea koskevan lain muuttamisesta (jatkossa ”hallituksen esitys”).

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. MmV

21.11.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi uusiutuvan sähkön
tuotantotukea koskevan lain muuttamisesta (jatkossa ”hallituksen esitys”).

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. YmV

21.11.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi uusiutuvan sähkön
tuotantotukea koskevan lain muuttamisesta (jatkossa ”hallituksen esitys”).

Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

21.11.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa
valtioneuvoston asetuksesta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista.

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4.10.2017

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi (myöhemmin ”hallituksen esitys”) säädetään tuotantotuen
kilpailutuksen käyttöönotosta. STY pitää hallituksen esityksessä esitettyä tuotantotuen
kilpailutuksen mallia ja tapaa hyvänä ja kannatettavana. STY esittää kuitenkin siihen muutoksia ja huomioita.