Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

13.9.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen
esityksestä kiinteistöverolain 14 § muuttamisesta.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

13.9.2017

Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STY) ei ole pyydetty lausuntoa yllä olevasta asiasta. Koska nyt
esitetty voimalaitoksen kiinteistöveron muutos yhdessä eduskunnan käsittelyssä olevan HE
96/2017 vp:n kanssa vaikuttavat dramaattisesti ja takautuvasti tuulivoimahankkeiden
kannattavuuteen Suomessa, toivoo...

Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistöveron muuttamisesta

14.8.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöveron muuttamisesta.

Luonnos valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi

27.6.2017

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää lausuntopyynnöstä luonnoksesta valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi.

Ympäristöministeriön raportteja 9/2017 "Selvitys naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä

8.6.2017

Suomen Tuulivoimayhdistykseltä (STY) ei ole pyydetty lausuntoa yllä mainitusta raportista. STY
kuitenkin toivoo, että tämä lausunto huomioidaan asian valmistelussa, sillä
naapurusoikeudellista luvantarveperustetta on käytetty paljon tuulivoimahankkeissa. Raportin
mukaan 21 % hankkeista, joissa...