Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Sote- ja maakuntauudistus

8.11.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1§:n muuttamiseksi

2.11.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010; "Syöttötariffilaki") nojalla annetun uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (1397/2010;...

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu - opas

30.9.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) ja Energiateollisuus ry (ET) kiittävät mahdollisuudesta
lausua tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaasta.

Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportti

29.8.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta lausua yllä olevasta asiasta. Valmistelussa oleva asia on tärkeä ja raportti on huolellisesti kirjoitettu. STY kannattaa yhden luukun malleista menettelyt yhdistävää mallia.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

2.6.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta lausua yllä olevasta asiasta. Ympäristöministeriön asettaman YVA-työryhmän yhtenä tehtävänä on ollut tehdä ehdotus YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen yhdistämisestä.