Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Sosiaali – ja terveysministeriön lausunnot maakuntakaavoihin

11.11.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY), Energiateollisuus ry (ET) ja Teknologiateollisuus ry ovat saaneet tietoonsa, että Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on edellyttänyt Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavasta ja Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta antamissaan lausunnoissa 2 kilometrin etäisyyttä...

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista

30.9.2013

Lausuntonamme esitämme, että tuulivoimalaitosten aiheuttamaa sisämelutasoa koskeva asetuksen kohta (8 §:n 4 mom.) poistetaan esityksestä ja sen perustelumuistiosta. Perustelut esityksellemme on esitetty alla.

Ympäristövaliokunta: Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

20.9.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä
laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Talousvaliokunta: Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

17.9.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä
laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Luonnos hallituksen esitykseksi voimalaitosverolaiksi

5.8.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
luonnoksesta hallituksen esitykseksi voimalaitosverosta. Lakiluonnos on ulotettu
koskemaan ennen 1.1.2004 käyttöön otettuja tuulivoimaloita. STY näkee luonnoksessa
esitellyn voimalaitosveron erityisen ongelmalliseksi.