Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista

30.9.2013

Lausuntonamme esitämme, että tuulivoimalaitosten aiheuttamaa sisämelutasoa koskeva asetuksen kohta (8 §:n 4 mom.) poistetaan esityksestä ja sen perustelumuistiosta. Perustelut esityksellemme on esitetty alla.

Ympäristövaliokunta: Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

20.9.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä
laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Talousvaliokunta: Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

17.9.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä
laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Luonnos hallituksen esitykseksi voimalaitosverolaiksi

5.8.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
luonnoksesta hallituksen esitykseksi voimalaitosverosta. Lakiluonnos on ulotettu
koskemaan ennen 1.1.2004 käyttöön otettuja tuulivoimaloita. STY näkee luonnoksessa
esitellyn voimalaitosveron erityisen ongelmalliseksi.

”Draft HELCOM recommendation on safeguarding important bird habitats and migration routes in the Baltic Sea from negative effects of wind and wave energy production at sea”

13.6.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) pahoittelee sitä, että Ympäristöministeriö ei ole pyytänyt lausuntoa toimialajärjestöiltä asiasta, joka tulee koskemaan niiden jäsenyrityksiä erittäin paljon.Alla on esitetty luonnoksesta muutama kohta, joihin STY haluaa kiinnittää erityisesti huomiota.