Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Fingrid Oyj:n liittymismaksuperiaatteet

10.6.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta lausua Fingridin liittymismaksuperiaatteista. Periaatteissa on muutama kohta, jotka kaipaavat muutosta.

Puolustusvaliokunta: Hallituksen esitys laiksi kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

31.5.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen
esityksestä laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laista uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamiseksi.
STY haluaa korostaa, että on erittäin tärkeää, että hallituksen...

Talousvaliokunta: Hallituksen esitys laiksi kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

27.5.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen
esityksestä laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laista uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamiseksi.
STY haluaa korostaa, että on erittäin tärkeää, että hallituksen...

Valtioneuvoston Maa- ja metsätalousvaliokunta: selonteko: kansallinen energia- ja ilmastostrategia

21.5.2013

Syöttötariffi ja Suomessa tuulivoimarakentamista edistävä poliittinen tahto ovat saaneet
hankekehityksen liikkeelle ja tuulivoimarakentaminen on viimein lähtenyt käyntiin
vuonna 2012. STY odottaa rakentamistahdin kiihtyvän tulevina vuosina.
Hankesuunnittelu kuitenkin hidastuu melko pian, arviolta jo...

Ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskevaksi hallituksen esitykseksi

14.5.2013

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta
hallituksen esitykseksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Ehdotetut
lakimuutokset ovat erittäin tervetulleita, koska ne sujuvoittavat tuulivoimaloiden
luvittamista ja täten edesauttavat tuulivoiman...