Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Tuulivoimaloita koskeva vakuutusalan suojeluohje (2.4.2013)

3.5.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
Finanssialan keskusliiton (FKL) tuulivoimaloita koskevasta vakuutusalan suojeluohjeesta.
On erittäin hyvä, että FKL ohjeistaa suomalaisia vakuutusyhtiöitä tuulivoimaloiden
vakuuttamiseen. STY haluaa kuitenkin muistuttaa, että...

Tuulipuiston vaikutukset tuulipuistoalueella

15.4.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on kerännyt tähän dokumenttiin tietoja tuulipuiston
vaikutuksista tuulipuiston ja sen sijaintikunnan alueella.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tuulivoiman kehittämisalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

11.4.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tuulivoiman kehittämisalueista ja laiksi
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain
muuttamiseksi. Alueilla, joilla aluevalvonnan ja tuulivoiman...

Ympäristövaliokunta: Valtioneuvoston selonteko: kansallinen energia- ja ilmastostrategia

9.4.2013

Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä on tuulivoiman kannalta erinomaisia
elementtejä, kuten tuulivoimarakentamisen jouduttaminen kehittämällä suunnittelua ja
lupamenettelyjä ja siten lupien saamista sekä vuodelle 2025 asetettu 9 TWh
tuulivoimatavoite.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) taustamuistio Energia- ja ilmastostrategian lähetekeskustelua varten

2.4.2013

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) pitää erittäin positiivisena sitä, että Energia- ja
ilmastostrategiassa on mukana 9 TWh tuulivoimatavoite vuodelle 2025. Tuulivoima on
kotimainen puhtaan uusiutuvan energian tuotantomuoto, jolla hajautettuna
energiamuotona on merkittävät paikalliset taloudelliset ja...