Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

 

STY:n vaaliteesit 2019

Seuraavan Suomen hallituksen tulisi

1. asettaa Suomelle entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet päästövähennyksille ja uusiutuvalle energialle.

Vuoden 2030 uusiutuvan energian tavoite tulee nostaa 60 % loppukulutuksesta nykyisen 50 % sijaan. Tämä mahdollistaa myös 100 % päästöttömän energian osuuden loppukulutuksesta 2050 mennessä. Tuulisähköä tulisi tuottaa vuosittain vähintään 30 terawattituntia (TWh) 2030 mennessä. Tulevalle hallituskaudelle tulee lisäksi määrittää tavoitteeksi 10 TWh vuosituotanto sekä 5 TWh edestä tehtyjä investointipäätöksiä ennen hallituskauden loppumista. Ellei askelmerkkejä saavuteta, tulee valtion ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. taata uusiutuvan energian tasainen, riittävä kasvu ja investointiympäristön pysyvyys.

Uusiutuvan energian toimintaedellytyksiä ei saa heikentää muuttamalla verotusta, suunnitteluohjeita ja -määräyksiä, kaavoitusta tai luvitusta. Suomen tulee myös vaikuttaa voimakkaasti päästöoikeuden hinnan kehitykseen niin, että päästöoikeuden hinnalla on aidosti ohjaava vaikutus. Päästöoikeuksien ilmaisjaosta on luovuttava nykysuunnitelmaa nopeammalla tahdilla. Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ei voi kuitenkaan jättää yksin markkinavoimien varaan, vaan hallituksen on seurattava tavoitteiden saavuttamista ja ryhdyttävä toimiin, mikäli investointeja ei synny.

3. varmistaa kehittyvien uusiutuvan energian teknologioiden toimintaedellytykset Suomessa.

Merituulivoima tarvitsee työntöapua valtiolta investointien käynnistymiseksi. Erillisen tuotantotuen kilpailutuksen järjestäminen kehittyville teknologioille mahdollistaisi niiden alihankintaketjujen kehittymisen Suomeen. Merituulivoimaa verotetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan. Muihin merelle tehtäviin rakennelmiin, kuten majakoihin, ei kohdistu kiinteistöveroa. Merituulivoimaloiden kiinteistöveroa tulee kohtuullistaa euromääräisesti vastaamaan maatuulivoiman kiinteistöveroa.

4. lisätä siirtoyhteyksiä Suomen sisällä ja Euroopan maiden välillä.

Sähköverkkoa tulee kehittää niin, että verkko ei ole tuulivoimarakentamista rajoittava tekijä. Myös siirtoyhteydet ovat keskeisessä roolissa tuulivoiman lisääntyessä. Siirtoyhteyksillä Pohjoismaihin ja Baltiaan tasapainotetaan vaihtelevaa kulutusta ja tuotantoa, mutta niiden avulla Suomesta voi myös tulla nykyisen sähköntuojan sijaan sähkönviejä.

Lataa STY:n vaaliteesit 2019_lyhyt pdf

Lataa STY:n vaaliteesit 2019_pitka.pdf

Pohditko vielä ketä äänestää eduskuntavaaleissa 2019? Alta löydät ehdokkaita, jotka sitoutuvat turvaamaan puhtaamman tulevaisuuden tukemalla kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa ja tuulivoimaa.

Lue ehdokaslista