Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Tuulivoima maksaa tukensa takaisin

19.2.2015

Yhteiskunta tukee tuulivoimaa uusiutuvan energian tuotantotuella, jota maksetaan tuotetun energian mukaan. Maksettu tuki on hyvä sijoitus tulevaisuuteen, sillä tukieurot saadaan takaisin mm. halvemman sähkön muodossa. Polttoainevapaa ja muuttuvilta kustannuksiltaan halpa tuulivoima syrjäyttää sähkömarkkinalta kalliimpaa energiantuotantoa ja laskee samalla sähkön markkinahintaa. Kun sähkömarkkinalla on paljon tuulivoimaa, markkinahinnan laskusta saatu säästö on reilusti suurempi kuin tuulivoimalle maksettu tuki.

Energiakolmio Oy:n tammikuussa 2015 julkaisema sähkömarkkinan seuranta paljastaa, että etenkin hyvätuulisena päivänä tuulivoimatuotanto säästää sähkönkäyttäjän sähkölaskussa enemmän kuin sille maksetaan tukea. "Kun tuulisähköä on markkinalla paljon, näkyy se vähätuulisempaan päivään verrattuna selvästi alempana sähkön markkinahintana. Kun otetaan huomioon sähkön kokonaisoston hinta, nähdään, että sähkön markkinahinnan laskussa saavutettu säästö on moninkertainen maksettuun tukeen verrattuna. Kaikki uusi tuotanto laskee sähkön hintaa Suomen ollessa aliomavarainen”, summaa Energiakolmio Oy:n analyytikko Antti Kouvo.

Hyvätuulisina päivinä tuulivoimalle maksetaan enemmän tukea, mutta samalla sen sähkön hintaa alentava vaikutus kasvaa. ”Kahden kuukauden sähkömarkkinan seurantajakso* kertoo, että sähkön hinnan laskusta saatu säästö on ollut hyvätuulisina päivinä lähes kaksi kertaa niin suuri kuin tukeen sijoitettu summa,” kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. ”Ja ensi vuoden alusta tuotantotuki pienenee, joten hyötyvaikutus kasvaa”, muistuttaa Mikkonen.

Tuulivoimalle maksettu tuki on mahdollistanut kasvavan tuulivoimamarkkinan syntymisen Suomeen. Teknologian kehittyessä ja turbiinihintojen laskiessa alan kilpailukyky kasvaa, ja tavoitteena onkin, että tuesta voidaan asteittain luopua. ”Suomen tuuliolosuhteet ovat todistetusti hyvät, ja tuulivoimaloiden huipunkäyttöajat pärjäävät kansainvälisessäkin vertailussa”, toteaa GreenStream Network Oyj:n energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntija Sampo Seppänen. ”Mikäli tuulivoimamarkkinan annetaan edelleen kehittyä vuoden 2020 jälkeen ja alaa edistetään kustannustehokkain keinoin, voi tuulivoima Suomessakin olla tulevaisuudessa kilpailukykyinen ilman tukia”, jatkaa Seppänen.

Sähkön hinnan laskun lisäksi muita tuulivoiman yhteiskunnalle tuomia hyötyjä ovat työllistävyys, sähköntuotannon CO2-päästöjen väheneminen, energiaomavaraisuuden kasvu ja sen positiivinen vaikutus Suomen vaihtotaseeseen.

Lisätietoja:

Anni Mikkonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
+358 40 771 6114

Antti Kouvo
Analyytikko
Energiakolmio Oy
+358 20 799 2136

Energiakolmio Oy:n tiedote 14.1.2015, Tuulivoiman tuotanto ohitti lauhdetuotannon

GreenStream Network Oyj: Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona

*2 kuukauden sähkön markkinahinnan seurantajakso, STY:n oma selvitys

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli 170 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja.

www.tuulivoimayhdistys.fi

STY:n kuvapankki

Tuulivoima - Puhdasta, turvallista, suomalaista.

Jaa artikkeli