Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Poliittiset päättäjät haluavat tukea uusiutuvaa energiaa jatkossakin

17.11.2016

Valtaosa poliittisista päättäjistä näkee, että valtion tulisi jatkaa uusiutuvan energian tukemista jatkossakin, selviää Aula Researchin toteuttamasta tuoreesta kyselytutkimuksesta. Poliittisen kentän keskuudesta löytyy myös kunnianhimoa, kun puhutaan uusiutuvan energian tavoitteista. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä päättäjästä suhtautuu myönteisesti 100 prosentin uusiutuvan energian tavoitteeseen vuodelle 2050. Uusiutuvan energian tavoitteet saavat kannatusta kaikista puolueista.

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan uutta energia- ja ilmastostrategiaa. Strategiassa linjataan muun muassa se, miten Suomi tulee saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Samalla päätetään, tuleeko valtio jatkossa tukemaan uusiutuvan energian rakentamista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin poliittisten päättäjien suhtautumista tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Tutkimuksen mukaan 70 % poliittisista päättäjistä on sillä kannalla, että valtion tulisi jatkossakin tukea uusiutuvan energian lisärakentamista.

Uusiutuvan energian lisärakentamisen tukeminen sai kannatusta puoluetaustaan katsomatta. Puolueista kaikkein positiivisimmin uusiutuvan energian tavoitteeseen ja uusiutuvan energian tukemiseen suhtautuivat vihreät, jonka edustajista 88 % näki uusiutuvan energian tuille olevan tarvetta myös tulevaisuudessa. Suurista puoleista positiivisimmin uusiutuvien tukiin suhtautuvat keskustalaiset (76 %) sekä SDP:n (70 %) ja kokoomuksen (63 %) edustajat. Vaikka julkisuudessa viime päivinä käyty keskustelu voisi viitata toisenlaiseen näkemykseen, myös enemmistö (53 %) perussuomalaisten kenttäväestä jatkaisi uusiutuvan energian tukemista.

Päättäjiltä kysyttiin näkemyksiä myös uusiutuvan energian tulevaisuuden tavoitteista. Suurin osa vastaajista on kunnianhimoisten tavoitteiden kannalla: 75 % poliittisista päättäjistä suhtautuu myönteisesti 100 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen asettamiseksi vuoteen 2050 mennessä, kielteisesti suhtautuvien osuuden jäädessä 21 %:iin. Kaikissa puolueissa enemmistö vastaajista suhtautui 100 prosentin tavoitteeseen myönteisesti, positiivisimmin puolueista suhtautuivat vihreät, vasemmisto, keskusta sekä RKP. 

”On äärimmäisen hienoa nähdä, että poliittisilta päättäjiltä löytyy visiota ja tahtoa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. On merkittävää, että kunnissa halutaan viedä Suomea kohti kestävää energiajärjestelmää puoluetaustaan katsomatta”, iloitsee Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

*****

Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 944 poliittista päättäjää. Kyselyn otos kerättiin 19.9 – 30.9 sähköpostitse. Poliittiset päättäjät edustavat puolueiden kenttäväkeä ja toimivat Suomen kunnissa luottamustehtävissä kunnanvaltuutettuina ja lautakuntien jäseninä.  Otoksessa poliittiset puolueet ovat edustettuina kokonsa mukaisessa järjestyksessä. Kyselytutkimuksen toimeksiantajana on Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Lataa tutkimustulokset.

Lisätiedot:

Anni Mikkonen, Toiminnanjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 040 771 6114

Juha Vekkilä, Toimitusjohtaja, Aula Research Oy, 050 352 5335

Jaa artikkeli