Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Hallitus selvitti: tuulivoimaloiden infraäänitasoilla ei terveysvaikutuksia

16.6.2017

Hallituksen teettämässä tuulivoiman terveysvaikutuksia koskevassa tutkimuksessa tuulivoiman infraäänen ja terveysvaikutusten välillä ei löydetty yhteyttä. Osana tutkimusta tehdyissä infraäänimittauksissa todettiin tuulivoiman äänitasojen jäävän selvästi alle kuulokynnyksen. Nykytutkimustiedon mukaan infraääni voi aiheuttaa terveyshaittaa ainoastaan, mikäli se on kuultavissa.

Hallituksen terveysselvitykseen kuuluu kirjallisuuskatsaus tähän mennessä tehdystä kansainvälisestä tutkimuksesta sekä Suomessa kahdessa eri kohteessa toteutettuja infraäänimittauksia. Selvityksen mukaan yhteyttä tuulivoiman äänen ja terveysvaikutuksien välillä ei ole tieteellisissä tutkimuksissa löydetty. Infraäänitasot tuulivoimaloiden lähialueilla ovat tutkimuksen mukaan samaa tasoa kuin kaupunkikeskustoissa, eikä ole viitteitä siitä, että infraäänet näillä tasoilla aiheuttaisivat haittaa terveydelle. Tutkimuksen teettäneen Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan energia- ja ilmastostrategiaan kirjatun uusiutuvan sähkön uuden tukijärjestelmän valmistelu nyt alkaa.

Tuulivoiman infraääni ei eroa muista infraäänistä

Sekä hallituksen teettämässä selvityksessä, että aiemmin tässä kuussa julkaistuissa Turku AMK:n mittauksissa tuulivoimaloiden infraäänten on osoitettu olevan reilusti alle infraäänen kuulokynnyksen. Tuulivoiman ääni ei kummassakaan tutkimuksessa tehtyjen mittausten mukaan eroa muista meitä ympäröivistä infraäänistä: se on samalla tasolla kaupunkiympäristössä mitattujen infraäänitasojen kanssa ja huomattavasti alle sen, mitä vallitsee esimerkiksi ruotsinlaivalla tai henkilöautossa ajon aikana tai asunnossa käveltäessä tai pesukoneen lingotessa.

STY:n teettämässä Turku AMK:n laatimassa selvityksessä on käyty läpi kattavasti infraäänen perusteet sekä kansainvälinen infraäänen terveysvaikutuksiin liittyvä tieteellinen kirjallisuus. Lisäksi selvitystä varten mitattiin infraääniä neljänlaisessa eri ympäristössä, yhteensä 31 mittauspisteessä: asuinrakennuksen äänet, pihaympäristön äänet, liikennevälineiden ja -väylien äänet sekä luontoympäristön äänet.

”Infraäänet tarkoittavat äänen taajuuksia 0.1 - 20 Hz. Infraäänet ylipäätään aiheuttavat terveyshaittaa vasta, jos niiden taso ylittää kuulokynnyksen eli jos niitä voidaan kuulla. Kuuleminen edellyttää yli 100 desibelin äänenpainetason infraäänillä. Näin voimakkaita infraääniä esiintyy ympäristössämme erittäin harvoin. Nykyaikaisten vastatuuliperiaatteella toimivien tuulivoimaloiden infraääniä ei voi kuulla, koska niiden taso on korkeintaan 70 - 80 desibeliä aivan tuulivoimaloiden lähituntumassa, vain 100 metrin päässä, ja paljon vähemmän asuinalueilla. Sen vuoksi on epätodennäköistä, että tulevaisuuden tutkimukset voisivat havaita nykyaikaisten tuulivoimaloiden infraäänten heikentävän terveyttä”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksen toteuttanut Valtteri Hongisto.

Energiamurroksesta johtuen maailma panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan ja tuulivoima on jo globaalisti yksi kustannustehokkaimmista nykypäivän sähköntuotantomuodoista. ”On hienoa, että uusiutuvan energian sähköntuotannon kilpailutuksen valmistelu voi meilläkin nyt terveysselvityksen valmistuttua alkaa ja Suomi pääsee jatkamaan tietään kohti puhtaampaa ja energiaomavaraisempaa tulevaisuutta. Koska terveysvaikutukset kuitenkin huolestuttavat osaa ihmisistä, on hyvä, että asiaa on hallituksen toimesta selvitetty ja lisätutkimuksia tehdään”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Hallituksen tutkimus

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus

Lisätiedot:

Valtteri Hongisto
Meluntorjunnan dosentti, Aalto-yliopisto / tutkimusryhmän vetäjä, Turun ammattikorkeakoulu
+358 40 5851 888

Anni Mikkonen, Toiminnanjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
+358 40 771 6114

Jaa artikkeli