Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

30 % tuulivoimaa vuonna 2030. Mitä se tarkoittaa ja miten se tehdään?

28.8.2018

Suomalainen tuulivoima-ala tavoittelee 30 TWh vuosituotantoa vuoteen 2030 mennessä. Tuotannolla katettaisiin tällöin 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Päämäärään vie useampi polku, joita ovat muun muassa rakentaminen valtiolta saatavan tuen avustuksella, pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen solminen ja muut markkinaehtoiset investoinnit.

Tuulivoimalla on merkittävä rooli globaalissa energiamurroksessa, joka tarvitaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Suomen nykyinen tuulivoimatuotanto voitaisiin viisinkertaistaa helposti, mutta tavoitteeseen pääsy edellyttää ennen kaikkea kunnianhimoisia uusiutuvan sähköntuotannon tavoitteita. Tuulivoiman lisärakentaminen on kannattavaa, sillä 30 TWh tuulivoiman vuosituotanto tarkoittaa:

  • yli 20 miljardin investointeja
  • yli 50 miljoonaa kiinteistöverotuloja kunnille vuosittain
  • 9 - 18 miljoonaa tonnia vuosittaisia CO2-päästövähennyksiä
  • työpaikkoja noin 17 000 henkilötyövuotta

30 TWh tuotantotavoitteeseen voidaan päästä montaa eri polkua pitkin ja merkittävä tuulivoimarakentaminen mahdollistuu niitä yhdistelemällä.

Polku 1: Valtion työntöapu: Mitä tuleva uusiutuvan energian kilpailutus käytännössä tarkoittaa?

Suomessa otetaan käyttöön uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutus tänä vuonna. Käytännössä kilpailutus etenee niin, että valtio kertoo, kuinka paljon uusiutuvaa sähköä kilpailutuskierroksella tavoitellaan. Sähkön tuottajat antavat tämän jälkeen tarjouksen siitä, kuinka paljon he olisivat valmiita rakentamaan uutta sähköntuotantoa, ja mihin hintaan. Valtio valitsee halvimmat tarjoukset, kunnes tavoiteltu vuosituotanto saavutetaan. Tarjouksia voivat lain mukaan jättää tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman tuottajat hankkeista, joilla on lainvoimaiset rakennusluvat ja kaavat.

Lue lisää lisämateriaalista Mitä uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutus tarkoittaa?

Polku 2: Pitkäaikainen sähkönostosopimus eli PPA. Kuka niitä tekee, miksi ja mitä se tarkoittaa?

PPA on lyhenne sanoista power purchase agreement. Termi tarkoittaa pitkäaikaista sähkönostosopimusta. Suuri sähkönkäyttäjä ja sähköntuottaja sopivat PPA-sopimuksella siitä, että sähkönkäyttäjä ostaa tietyn määrän sähköä tiettyyn hintaan esimerkiksi 10 - 25 vuoden ajan. Sähkön hinta on ennusteiden mukaan nousemassa tulevaisuudessa ja suuret sähkönkäyttäjät pyrkivät pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla sitomaan kuluttamansa sähkön tiettyyn hintatasoon. Ostajan näkökulmasta pitkäaikainen sopimus luo ennakoitavan hinnan sähkölle ja varmuutta puhtaan sähkön saatavuudelle. Tuottajalle sopimus takaa tasaisen ja ennustettavan tulon, ja sitä kautta mahdollistaa investoinnin tekemisen.

Lue lisää lisämateriaalista Pitkäaikainen sähkönostosopimus, eli PPA

Polku 3: Muut markkinaehtoiset investoinnit

TuuliWatin kesällä 2018 julkaisema Viinamäen tuulivoimapuiston investointipäätös on mankala-mallilla toimivan yrityksen päätös investoida tuulivoimaan ilman yhteiskunnan tukea. Viinamäen hankkeessa yhdistyvät hyvät tuuliolosuhteet ja teknologia, jollaista Suomessa ei ole vielä kokeiltu: ennätyskorkeat tuulivoimalat tulevat olemaan Pohjoismaiden korkeimpia. Teknologian kehityksen myötä kasvanut tornikorkeus mahdollistaa merkittävän tuotannon kasvun, voimalan lapojen päästessä entistä parempiin tuuliolosuhteisiin. Tämä mahdollistaa hankkeen markkinaehtoisen rakentamisen.

Lue TuuliWatin tiedote Viinamäen investoinnista

Polku 4: Millaisista muista puroista merkittävä tuulivoimarakentaminen syntyy?

Yhteiskunnan voimakas sähköistyminen ja päästöjen vähentäminen vaatii puhtaan sähköntuotannon kasvattamista. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa, pitää päästöttömällä tuuli- ja aurinkovoimalla tuottaa jatkossa energiaa myös liikenne- ja lämpösektoreille; liikenteen ja lämpösektorin sähköistäminen ovat keskiössä fossiilisista polttoaineista irtautumisessa. Teknologiat ja ratkaisut ovat jo olemassa, kehitys on nopeaa ja esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta tulee yhä kilpailukykyisempiä tuotantomuotoja verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

STY:n visio 2030

Lisätiedot:

Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

050 4624 727

 

Roland Magnusson, Energiavirasto

029 5050 111

 

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

040 771 6114

 

Heikki Peltomaa, wpd Finland Oy

040 6797 563

 

Jari Suominen, TuuuliWatti Oy

010 557 2371

Jaa artikkeli