Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Marja Kaitaniemi jatkaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtajana

25.4.2019

Neoen Renewables Finland Oy:n hankekehityspäällikkö Marja Kaitaniemi valittiin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) hallituksen puheenjohtajaksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa 24.4. Kaitaniemi jatkaa puheenjohtajana toista kautta. Tätä ennen hän on toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana sekä aktiivisesti yhdistyksen eri valiokunnissa.

Kaitaniemellä on vahva uusiutuvan energian osaaminen niin tuulivoimahankekehityksen kuin energia- ja ilmastopolitiikan sekä sidosryhmäyhteistyönkin osa-alueilta. Kaitaniemi toimii Neoen Renewables Finland Oy:n hankekehityspäällikkönä ja vastaa yrityksen hankekehityksestä Suomessa.

”Kulunut vuosi on ollut tuulivoima-alalla täysin ennennäkemätön. Markkinaehtoisia tuulivoimainvestointeja on julkaistu yli 440 megawatin edestä, ja myös uusiutuvan energian tuotantotuen hinta painui kilpailutuksella todella alas. Nyt on huolehdittava siitä, että investointiympäristö pysyy suotuisana eikä esimerkiksi luvituksesta tule uutta pullonkaulaa”, summaa Kaitaniemi.

STY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen hallituksessa ja valiokunnissa pitkään aktiivisesti vaikuttanut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n johtaja Karoliina Joensuu. Joensuu vastaa FCG:llä energia, vesi ja ympäristö -palvelualueesta.

”Tuulivoimatuotannon kasvu jatkuu ja hankekehityksen sujuvoittamisen lisäksi tuleekin kiinnittää huomiota myös sähköjärjestelmämme kehittämiseen niin, että se osaltaan mahdollistaa tuulivoiman merkittävän osuuden sähköntuotannossa. Uusiutuvalle energialle asetettavat tavoitteet tulevat yhä kunnianhimoisemmiksi ja on selvää, että tuulivoiman rooli Suomen sähköntuotannossa tulee olemaan merkittävä”, sanoo Joensuu.

Lisätietoja:

Marja Kaitaniemi
Puheenjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
+358 40 7788 617

Anni Mikkonen
Toimitusjohtaja
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
+358 40 771 6114

 

Jaa artikkeli