Search
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
FI
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

News

Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kasvussa – viime vuonna 33 %

Mar 14, 2018

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kokoamien tuulivoimatuotantotilastojen mukaan syöttötariffijärjestelmässä mukana olevien vuosina 2011 - 2016 Suomeen asennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli vuoden 2017 lopussa 33 prosenttia.  Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin on noussut viime vuosien aikana, esimerkiksi vuonna 2008 kerroin oli 24 ja vuonna 2013 26 prosenttia. Tilastojen mukaan tuulivoima tuottaa enemmän talvella kuin kesällä.

”33 prosentin kapasiteettikerroin on tuulivoimaloille hyvä suoritus, jota kukaan ei uskonut vielä muutama vuosi sitten maatuulivoimalalla saavutettavan”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. VTT:n tilastojen mukaan kapasiteettikerroin oli 24 prosenttia vuonna 2008 ja 26 prosenttia vuonna 2013. ”Kapasiteettikertoimen kasvu kertoo monesta asiasta, kuten voimaloiden teknologisesta kehityksestä ja hyvin onnistuneesta sijoittamisesta mutta voi riippua myös hyvästä tuulivuodesta,” sanoo tutkija Simo Rissanen VTT:stä.

Ilmatieteenlaitoksen tuulisuusindeksistä lasketun tuotantoindeksin perusteella vuodet 2017, 2013 ja 2008 ovat olleet tuulisuudeltaan samankaltaisia ja lähellä pitkän ajan keskiarvoa, joten vuosien kapasiteettikertoimet ovat keskenään vertailtavia. ”Vuoden tuulisuus ei siten selitä eroa kapasiteettikertoimissa, vaan kapasiteettikertoimen kasvu johtuu muun muassa teknologiakehityksestä”, jatkaa Rissanen.

Tilastojen mukaan tuulivoiman tuotanto vastaa hyvin vaihtelevaan sähkön kysyntään. VTT:n keräämistä tilastoista nähdään, että sähkön kysynnän ollessa Suomessa kesällä pienintä, on myös tuulivoiman tuotanto pienimmillään. Talvella kysynnän ollessa korkeimmillaan, tuotetaan tuulivoimallakin eniten sähköä. Vuonna 2017 talvikuukausien sähkön kysyntä ja tuulivoiman korkeimmat tuotantopiikit osuivat loka- ja joulukuuhun. Vähiten sähköä tarvittiin ja tuulivoimaa tuotettiin heinäkuussa.

Tuulivoimalle on ominaista, että sähköntuotanto vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kertoo, kuinka paljon tuulivoimala tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa sen teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 % ajasta, vaikka eivät tuota koko aikaa täydellä teholla. Tuotantopiikissä tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin voi lähennellä 100 prosenttia. Esimerkiksi Energiateollisuuden keräämän tuotantodatan mukaan vuoden 2017 marraskuussa Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli hetkellisesti 93 prosenttia.

Lataa tilastot­­

Lisätiedot:

Anni Mikkonen

Toiminnanjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

+358 40 771 6114

 

Simo Rissanen

Tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT oy

+358 20 722 5699

Share article