Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta


Tietoa pientuulivoimalan ostajalle

Teho ja energian tuotto

Tuulivoimalan nimellistehon yksikkö kilowatti (kW) ei yksin kerro sitä, kuinka paljon voimala tuottaa energiaa eli kilowattitunteja (kWh). Tuotto riippuu paikallisista tuuliolosuhteista, voimalan ominaisuuksista (mm. generaattorin hyötysuhde, säätöjärjestelmän hyötysuhde, tuulivoimalan tuulen suunnassa pysyminen) ja maston korkeudesta. Tuulivoimalan tuottokäyrän avulla voi arvioida voimalan tuottoa.

Voimala on sijoitettava riittävän korkealle

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että rannikolla on paremmat tuuliolosuhteet kuin sisämaassa. Suomen tuuliatlas on kuitenkin osoittanut, että myös sisämaassa tuulee niin paljon, että tuulivoimatuotanto on kannattavaa. Olennaista on, että voimala pääsee kiinni mahdollisimman voimakkaisiin tuuliin. Helpoiten tämä saavutetaan korkealla mastolla. Kaikki esteet, kuten puut ja rakennukset, synnyttävät pyörteitä, jotka heikentävät tuulen voimaa. Maston korottaminen vaikuttaa nopeasti energiantuottoon, mikä on metsäisessä ja kumpareisessa Suomessa tärkeää. Voimalan napakorkeuden tulisi olla selkeästi esteitä korkeammalla.

Viisautta hankintaan

Tuulella on valtava voima. Siksi voimalan ja maston tulee olla varmasti mekaanisesti kestäviä. Korkeaan mastoon saattaa osua salamanisku, joten on huolehdittava myös siitä, että ukkossuojaus on toteutettu asianmukaisesti. Viisas voimalan ostaja varmistaa suojausjärjestelmät ja tarkistaa, että mukana on selkeät suomen- tai ruotsinkieliset asennusohjeet. Myyjän on oltava ammattitaitoinen ja osattava antaa myymästään tuotteestaan teknistä tukea. On myös syytä varmistaa, että tuotteella on riittävä takuu. Tuotteen pitää olla sekä mekaanisilta että sähköisiltä osiltaan eurooppalaiset standardit täyttävä ja CE-merkitty.

Osa toimijoista myy tuotteitaan myös avaimet käteen -periaatteella, joka voi olla asiakkaalle vaivattomin tapa hankkia pientuulivoimala.

Verkkoon liittyminen

Jos tuulivoimala halutaan liittää sähköverkkoon, tulee tehdä erillinen sopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa. Kysy tuulivoimalan toimittajalta verkkoon kytkentämahdollisuudesta ja neuvottele asiasta paikallisen verkkoyhtiön kanssa jo ennen lopullista hankintapäätöstä. Verkkoyhtiöltä saat tiedot voimalan verkkoon liittämisen edellytyksistä. Pientuulivoimalasta yleiseen sähköverkkoon siirtyvälle sähkölle ei välttämättä löydy ostajaa. Tällöin sähköverkkoyhtiön kanssa voidaan sopia, että ylimääräinen sähkö siirtyy verkkoon ilmaiseksi.

Tuulivoimalan tulee olla teknisesti turvallinen ja asennusten asianmukaiset. Tuulivoimalaitos kannattaa liittää verkkoon kolmivaiheisena aina, kun se on mahdollista. Noin 3 kW ja sitä pienempiä tuulivoimaloita voi kuitenkin liittää verkkoon myös yksivaiheisena. Teknisiä ominaisuuksia määrittää standardi EN 50438 ja sen erityisesti Suomea koskeva osa. Asennukset saa tehdä vain sähköalan ammattilainen, jolla on asianmukaiset asennusluvat. Apua verkkoon liityntään liittyvissä asioissa saa tarvittaessa tuulivoimalan myyjältä.

Ennen kuin tuulivoimalan saa kytkeä verkkoon, tulee verkkoyhtiölle toimittaa tarvittavat kaaviot kytkemisestä sekä valtuutetun sähköasentajan tekemä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Kannattaa tiedustella sähköyhtiöstä mitä dokumentteja tarvitaan, toisille sähköyhtiöille riittää pelkkä ilmoitus verkkoon liitynnästä. Alle 50 kW:n pienvoimalaitokset on vapautettu sähköveron piiristä.

Minkälaisia lupia tarvitaan?

Ennen hankintapäätöstä on otettava selvää, minkälainen on oman kunnan rakennusjärjestys. Asiat lähtevät liikkeelle yhteydenotolla kunnan rakennustarkastajaan.

Lupamenettely vaihtelee kunnittain. Tavallisinta on, että kaava-alueella vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupa voimalan maston korkeudesta riippuen. Kaava-alueen ulkopuolella tyypillisesti vaaditaan vain toimenpidelupa. Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen on liitettävä karttaote tai asemapiirustus, johon on merkitty voimalan sijoituspaikka. Liitteeksi tarvitaan voimalan julkisivupiirros.

Lataa täältä pientuulivoimalan ostajan muistilista.

Lisätietoja:

Motivan Pientuulivoimaopas (pdf-tiedosto)
Parkkari ja Perkiö, 2011: Opas oman pientuulivoimalan hankintaan, opinnäytetyö 2011
Hinkumappi, energiansäästön ja uusiutuvan energian esimerkkejäsisältö