Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tietoa tuulivoimasta

Yleistä tuulivoimasta

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin auringon säteilyenergiasta, eikä sen tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan.

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea. Suomessa talvella tuulee eniten, jolloin talvi on myös tuulivoimatuotannon kannalta otollisinta aikaa.

Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään, jotta vältytään laitevaurioilta. Laitokset rakennetaan automaattisiksi, joten työvoimaa tarvitaan lähinnä vikojen korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan käyttöikä on 20-25 vuotta, jonka aikana osia joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan. Tuulivoiman käyttövaihe on sen elinkaaren vaiheista eniten työllistävä.

Kuva: Raimo Rosholm / Vastavalo.fi

 

Tuulivoimasta Suomessa

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen uusi sähköntuotantomuoto, jonka rakentaminen on lähtenyt viime vuosina hyvin liikkeelle. Suomen tuulivoimakapasiteettia on kuitenkin mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli toiminnassa 700 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2044 MW. Ne tuottivat noin 5,6 prosenttia Suomessa vuonna 2017 kulutetusta sähköstä.

Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli 7 megawattia.