Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Miksi tuulivoimaa?

Energian tuotanto ja siirto aiheuttavat monia ympäristövaikutuksia meillä ja muualla maailmassa. Päästöt, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen ovat tänä päivänä globaaleja, suuria huolenaiheita. Viime vuosikymmenten aikana huoleen on herätty ja uusiutuvaan energiantuotantoon on alettu panostamaan enenevässä määrin. Ihmiskunnan jatkuvasti kasvava kulutus, resurssien rajallisuus sekä ilmaston saastumisen riskit tiedostettiin jo viime vuosisadan jälkipuoliskolla, ja tässä ilmapiirissä tuulivoimatekniikka sai vankan kehitysalustan päästöttömänä ja vakaahintaisena energiamuotona.

Suomessa tuotettu tuulivoima on lähienergiaa, joka puhtaana ja uusiutuvana tarjoaa kestävän, energiaomavaraisuutta tukevan tavan tuottaa energiaa. Suomeen rakennettavat tuulivoimalat ovat useimmiten suomalaisten omistamia ja pyörittämiä, ja ne tuottavat sähköä kotimaan tarpeisiin. Ja kun poltto-aineena on ilmainen, itse itsensä tuotantopaikalla kuljettava tuuli, ei myöskään kalliita polttoaineita tarvitse hankkia ulkomailta. Samalla luodaan työpaikkoja ja tuetaan paikallista hyvinvointia.

Tämän lisäksi suomalaiset haluavat lisää tuulivoimaa: Energiateollisuuden vuoden 2017 Energia-asenteet -kyselyssä 74 prosenttia suomalaisista haluaa Suomeen lisää tuulivoimaa. Tuulivoima on Suomen toiseksi halutuin sähköntuotantomuoto.

Tuulienergiapotentiaali

Tuuli ei tule koskaan loppumaan kesken: Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla ja se on jakautunut tasaisesti eri alueiden ja maiden kesken. On arvioitu, että tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat ja tuulienergiapotentiaali on yli nelikymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. Suomen tuulivoimapotentiaali riittäisi kattamaan koko maan sähköenergiatarpeen. VTT:n arvion mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaa Suomeen yli 300 terawattitunnin vuotuisen tuotannon, kun huomioidaan vain hyvätuulisimmat kohteet ja maankäytön rajoitukset (VTT 2017).

Kuva: Mikko Korhonen / Vastavalo.fi

 

Tuulivoima on edullista

Uusi tuulivoimakapasiteetti on jo monin paikoin edullisinta uutta tuotantoa. Tuulivoiman tuotantokustannuksista suurin osa muodostuu investointivaiheessa, kun voimala on valmis, kuluja tulee enää vain ylläpidosta ja huollosta. Kun raaka-aine on ilmaista ja loppumatonta, eikä sitä voi käyttää mihinkään vaihtoehtoiseen tarkoitukseen, on itse sähköntuotanto edullista. Kuitenkin, koska sähkön hinta on nyt hyvin matala, tarvitsee mikä tahansa uusi sähköntuotantokapasiteetti jonkinlaista tukea ollakseen kannattava. Tuulivoimakin tarvitsee siis tukea vielä jonkin aikaa. Lue lisää tuista.

Tuulivoima työllisyyden ja viennin edistäjänä

Nopeasti kasvava globaali tuulivoima-ala tarjoaa valmistavalle teollisuudelle valtavat markkinat. Nykyistä viennin määrää olisi mahdollista kasvattaa huomattavasti, sillä Suomessa on paljon tuulivoimateknologian erikoisosaamista. Myös tuulivoimahankekehitys ja -rakentaminen synnyttävät koko ajan lisää työpaikkoja Suomeen.

Suomessa tapahtuva tuulivoimarakentaminen lisää suomalaisten tuulivoimakomponenttien kysyntää ja tuo niille uskottavuutta sekä referenssejä kansainvälisille markkinoille. Toimiva kotimarkkina kasvattaa kotimaista osaamista, jota myydä ulkomaille; puhtaille ja tehokkaille energiaratkaisuille on kova kysyntä.

Vaikutus huoltovarmuuteen

Huoltovarmuuteen vaikuttaa se kuinka paljon energialähteistä on tuonnin varassa ja kuinka paljon kotimaassa tuotettavissa. Tuulivoima parantaa tässä mielessä Suomen huoltovarmuutta. Niin kauan kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa Suomen sähkönkulutuksesta, esim. 10 %, tuulivoimatuotannon vaihtelevuus ei aiheuta ongelmia sähkön riittävyyteen huippukulutuksen aikana.

Tuulivoimalat sijaitsevat myös hajautetusti eri puolilla maata. Hajautettu energiantuotanto vähentää suuronnettomuuden riskiä, sillä vaikka yhteen voimalaan tulisi vikaa, muut jatkaisivat toimintaansa ja turvaisivat näin sähköjärjestelmän toiminnan.

Lue lisää tuulivoiman vaikutuksista alta.

Vaikutus päästöihin

Vaikutus kuntatalouteen

Työllisyysvaikutus