Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulienergiapotentiaali

Tuulienergiaa on kaikkialla maapallolla. On arvioitu, että tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat, eli tuulienergiapotentiaali, on yli kymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. On myös arvioitu, että tuulivoiman raakapotentiaalista voitaisiin hyödyntää runsaat 10 %.

Euroopassa suurin tuulienergiapotentiaali on Brittein saarilla, jossa tuulen keskinopeudet ovat suuria ja tuulivoimalaitosten rakentamiseen soveltuvia alueita on paljon. Tuulivoiman kannalta erittäin potentiaalisia Euroopan maita ovat myös mm. Ranska ja Norja. Myös Islannissa tuulienergiapotentiaali on valtava, mutta maan muut suuret uusiutuvat energiavarat (vesivoima ja maalämpö) ovat toistaiseksi pitäneet islantilaisten mielenkiinnon tuulivoimaa kohtaan alhaisena. Suomen tuulioloista valmistui Tuuliatlas marraskuussa 2009.

Suomessa tuuliolot ovat varsin hyvät tuulivoiman tuottamiseen. Merialueella noin 100 m korkeudella tuulen vuotuinen keskinopeus on luokkaa 8,5 - 10 m/s, saaristossa ja rannikolla 7,5 - 9,5 m/s, Lapin tuntureilla 6,5-8 m/s ja sisämaan mäkialueilla 6,5 - 7,5 m/s. Tulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, joten voimaloiden koon kasvaessa ne sijoittuvat entistä parempiin tuulioloihin. Esimerkiksi tuulivoiman mahtimaassa Saksassa tuuliolot sisämaan voimalapaikoilla ovat selvästi huonommat kuin Suomessa hyvillä sijoituspaikoilla.

Tuulivoiman rakentamispotentiaali riippuu monista muistakin tekijöistä kuin tuulesta. Tuulivoimapotentiaalia on kartoitettu alue- ja paikkakohtaisesti eri viranomaisten, paikallisorganisaatioiden sekä tuulivoimantuottajien toimeksiannosta. Tuulivoimapotentiaalin kartoitusraportteja löytyy mm. kunnista sekä ympäristöministeriöstä.

Lista maailman tuuliatlaksista.

Tällä hetkellä (kevät 2018) Suomessa on myös suuri määrä potentiaalisia tuulivoimahankkeita suunnitteilla, esimerkiksi valmiiksi luvitettuja hankkeita on lähes 3500 MW edestä. VTT:n arvion (2017) mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaisi yli 300 terawattitunnin vuotuisen tuotannon, kun huomioidaan vain hyvätuulisimmat kohteet ja maankäytön rajoitukset. Tuulivoiman potentiaali ylittää siten moninkertaisesti Suomen vuotuisen sähkön kulutuksen, joka oli viime vuonna 86 terawattituntia.