Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Maaston vaikutus tuuleen

Maaston muodot (mäet, vuoristot, ylängöt, laaksot), pinnan laatu (meri, järvi, jää, lumi, maa) sekä peitteisyys (pelto, metsä, rakennukset, lumi) vaikuttavat huomattavasti lähellä maanpintaa olevaan tuulen ja sen luonteeseen. Näitä tekijöitä kutsutaan monesti myös yhteisnimityksellä pinnan rosoisuus. Tasaisessa avoimessa maastossa tuuliolojen kuvaaminen ja mallintaminen on huomattavasti helpompaa kuin hyvin vaihtelevassa maastossa.

Vapaan ilmakehän tuuli heikkenee alaspäin tultaessa sitä enemmän mitä suurempi on maaston rosoisuus z0. Rannikolla meren ja maan, ja avoimen pellon ja metsän välillä on huomattavan suuret erot rosoisuudessa. Vuoristot puolestaan tekevät virtauksesta hyvin monimuotoisen. Erilaiset pinnat sekä korkeuserot merkitsevät myös stabiiliuden sekä pinnan vuoparametrien vaihteluita, joilla on merkitystä tuulen nopeuden pystysuuntaiseen vaihteluun.

Saaristo, rannikot ja tunturialueet edustavat tuulioloiltaan hyviä tuulivoiman sijoituspaikkoja. Oheisissa kuvissa on esimerkkejä mesoskaalamallilla 0,5 -1 km:n hilakoolla lasketuista tuulen nopeusjakaumista Lapissa Pelkosenniemen Pyhätunturin alueella. Näiden paljaiden tuntureiden korkeus on noin 500 m merenpinnasta, ja ympäröivien pääasiassa puuston peittämien metsäalueiden sekä harvapuisten suoalueiden korkeus merenpinnasta on noin 200 - 400 m.

Kuva: Pelkosenniemen Pyhätunturi etelästä kuvattuna.

 

Seuraavat kuvat esittävät Uppsalan yliopiston MIUU-mallilla lasketut keskimääräiset tuulen nopeuden jakaumat Pyhätunturi-Luoston alueelta, 50 m korkeudelta maanpinnasta. Kuvan mitta-asteikko on kilometrejä. Pyhätunturi erottuu selvästi kuvan keskellä. Suurimmat tuulen nopeudet esiintyvät tunturien lakialueilla. Talvikuukausina tuulen nopeus tuntureilla on selvästi suurempi kuin kesäkuukausina. Talvella myös nopeuserot tarkastelualueella ovat suuremmat kuin kesällä. Tuulen nopeus on kuvattu värein, nopeusasteikko (m/s) on kuvan oikealla puolella. [1.]

Lähteet:

1. B. tammelin et al.,: EU MOWIE projektin loppuraportti, Ilmatieteen laitos