Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Suihkuvirtaukset

Tuulivoimalan koon ja napakorkeuden kasvaessa tuulivoimalan roottorin alueella vaikuttaa entistä voimakkaammat tuulet. Nykyistenkin voimaloiden roottorin alueen tuulisuutta tarkasteltaessa joudutaan ehkä ottamaan huomioon myös muita tekijöitä kuin rajakerroksen vertikaalinen tuuliprofiili. Esimerkiksi rajakerroksen suihkuvirtauksella tarkoitetaan rajakerroksessa esiintyvää tuuli-maksimia, joka ylittää sekä ylä- että alapuolisen tuulen nopeuden vähintään 2 m/s:llä. Tuulivoiman tuotannon kannalta on tärkeätä tietää suihkuvirtauksen voimakkuus, esiintymiskorkeus ja esiintymisen yleisyys.

Matalia suihkuvirtauksia esiintyy Suomessa merialueilla runsaan 100 m korkeudessa ja Lapissa tunturien lakialueiden korkeudella. Suihkuvirtaukset eivät liity maanpinnalla havaittavaan tuuleen, eikä niitä voi ottaa huomioon sääasemien tuulimittauksista lasketussa vertikaalisessa tuuliprofiilissa. Rajakerroksen suihkuvirtaus on yleinen ilmiö, varsinkin yöllä ja talvella.

Kuva: Suihkuvirtauksen vaikutus keskimääräiseen tuulen nopeuteen ja vertikaalisen tuulen nopeuden profiiliin.

 

Suihkuvirtaus lisää tuulivoiman tuotantopotentiaalia, mutta aiheuttaa myös ongelmia. Suihkuvirtauksen ala- ja yläpuolella tuulen nopeus muuttuu voimakkaasti korkeuden suhteen, mikä aiheuttaa mekaanista kuormitusta voimalalle. Lisätietoja Tuuliatlas-sivuilla.

Lähteet:

B. Tammelin, 2003, esityksessä B. Tammelin: Tuulivoimameteorologia, 2006