Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuuli Suomessa

Ilmastosta yleensä

Ilmastoomme vaikuttava merkittävin tekijä on pohjoinen sijaintimme Euraasian mantereen rannikkoilmastovyöhykkeessä. Lämpimän Golf-virran vaikutuksesta Suomen keskilämpötila on useita asteita lämpimämpi kuin meitä idempänä Euraasiassa (esimerkiksi Siperia) tai Grönlannissa ja Pohjois-Amerikassa meidän leveysasteillamme sijaitsevilla alueilla.

Suomi kuuluu varsin tuuliseen ilmastovyöhykkeeseen. Meidän leveysasteemme kuuluvat maapallon lämpötilajakauman synnyttämään länsituulten vyöhykkeeseen. Tämän perustilanteen lisäksi Skandinavian ja Länsi- Euroopan sää- ja tuulisuusoloihin vaikuttaa merkittävästi länsipuolellamme oleva Atlantin valtameri ja itäpuolellamme oleva laaja manneralue.

Talvella Aasiassa ja Azoreilla on pysyvät korkeapaineen alueet. Toisaalta Islannissa ja Grönlannissa vallitsee laaja matalapaineen alue. Kesällä Grönlannin ja Islannin matalapaineen alue sekä Azorien korkeapaineen alue ovat siirtyneet länteen päin ja Aasian korkeapaine on hävinnyt. Ilmanpaine-erot ovat suurempia talvella kuin kesällä ja siten myös tuulen nopeudet ovat keskimääräistä voimakkaampia talvikuukausina.

Tuuliatlas

Suomen tuuliatlas valmistui marraskuussa 2009. Tuuliatlas-työssä kartoitettiin Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Tuuliolosuhteet mallinnettiin ja mallinnuksen tulokset tarkistettiin mittauksin. Tietokonemallien perustana oli historiallinen tieto tuuliolosuhteista. Tuuliatlas mahdollistaa olosuhteiden yksityiskohtaisen tarkastelun paikallisella tasolla, mikä edistää etenkin tuulivoimarakentamisen kannalta parhaiden alueiden kartoitusta. Tuuliatlaksen käyttöliittymän avulla käyttäjä voi myös esimerkiksi tarkastella karttakuvina tuulen keskinopeutta (m/s) ja tuulivoimalalle laskettua energian tuotantoa (MWh) yhdessä erilaisten orientoivien maastoelementtien kanssa. Tuuliatlas löytyy osoitteesta www.tuuliatlas.fi

Sää

Ilmaston puitteissa tapahtuu erilaisia säävaihteluita. Suomessa säävaihtelut ovat varsin suuria ja nopeita johtuen alueemme yli liikkuvista matala- ja korkeapainealueista.

Sääasemat

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Vaikka tuulettomiakin pakkaspäiviä on, ei yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä useinkaan pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-150 metrissä. Kylmällä ilmalla ilma on tiheämpää ja sama tuuli tuottaa myös enemmän energiaa kuin lämpimällä ilmalla. Lue lisää tuulesta talvella.

Ilmatieteen laitos vastaa maamme virallisista sää- ja ilmastohavainnoista; sen havaintoasemaverkostoon kuuluu yhteensä noin 400 erityyppistä havaintoasemaa (2014). Lisäksi Tiehallinnolla on laaja tiesääasemaverkosto. Myös erilaiset tutkimuslaitokset sekä ilmailulaitos tekevät säähavaintoja.

Ilmatieteen laitos mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa erilaisilla sääasemilla. Yleensä sääasemilla mitataan lisäksi ilman lämpötilaa, kosteutta ja sademäärää. Joillakin sääasemilla mitataan myös maanpinnan lämpötilaa, auringonpaistetta sekä auringonsäteilyä, UV säteilyä, näkyvyyttä, pilvisyyttä ja pilvenkorkeutta. Joillain asemilla tehdään myös ylemmän ilmakehän luotauksia, joilla tutkitaan mm. lämpötilan, kosteuden, tuulen, otsonin ja CO2:n vertikaalista jakaumaa. Sadeasemilla mitataan sateen kertymää. Säätutkilla voidaan paitsi seurata pilvien liikkeitä myös mitata ylempien ilmakerrosten tuulia.

Vielä 1970-luvulla valtaosa sääasemista oli miehitettyjä, eli havainnot ja mittaukset tehtiin havainnontekijän voimin vuorokauden ympäri 1 tai 3 tunnin välein. Nykyisin sääasemat ovat valtaosin automaattisoituja.

Tuulen nopeus eräillä sääasemilla

Suomessa tuulen nopeudelle on tyypillistä selkeä vuodenaikavaihtelu. Merialueilla ja tunturien lakialueilla suurimpien tuulen nopeuksien esiintyessä talvikuukausina, sekä varsin heikko tuulen vuodenaikavaihtelu sisämaassa.

Yleensä sääasemalta ilmoitetaan tietyn havaintohetken (kellonajat 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20 ja 23) tuulen nopeus, joka käytännössä on ao. ajanhetkeä edeltäneen 10 minuutin ajalta mitattu tuulen keskinopeus. Toisaalta esimerkiksi kuukauden keskiarvo on kuukauden ajalta tehdyistä tuulimittauksista laskettu keskiarvo.

Kuva: Keskimääräisiä tuulennopeuksia suomalaisilla sääasemilla

 

Lisätietoja lämpötila & maksimituulet.

Lähteet:

Ilmatieteen laitos
Motiva