Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuuliruusu

Tuuliruusu kertoo tuulen suhteelliset osuudet eri suunnista. Sen avulla tarkastellaan tuulen suunnan ja nopeuden jakaumaa ja se on yleinen esitystapa esimerkiksi maiden ja alueiden ilmaston kuvauksissa.

Tuulen suunta ilmoittaa mistä ilmansuunnasta ilma tulee. Itätuulella tuulen suunta on 90 astetta ja tuulee idästä, eli esimerkiksi tuulen mukana leviävät savut ym epäpuhtaudet etenevät kohti länttä siis suuntaan 270 astetta.

Tuuliruusussa 360 astetta voidaan jakaa eri tavoin samansuuruisiin suuntasektoreihin, tarkoituksesta riippuen. Imastotarkasteluissa sektorijako voi olla pää- ja sivuilmasuuntia vastaava. Tuulienergia- ja epäpuhtauksien leviämistarkasteluissa käytetään usein 30 asteen sektoreita, jolloin sektoreita on 12. Tällöin yleensä ensimmäinen sektori edustaa tuulensuuntaa 345-15 astetta, toinen 16-45 astetta jne.

Käytettäessä säähavainnoista saatavia tuulensuuntamittauksia tarkempaan jakoon ei ole syytä mennä, koska säätilastoissa tuulen suunta perinteisesti ilmoitetaan 10 asteen tarkkuudella. Tämä johtuu siitä, että miehitetyillä sääasemilla tuulen suunta katsotaan tuulimittarin liikkuvalta osoitinäytöltä, joten kovin tarkan suuntahavinnon tekeminen ei ole ollut mahdollista. Sen sijaan uusilla automaattisilla sääasemilla, tutkimusasemilla ja erityisesti tuulivoimatuotantoon liityvissä mittauksissa tuulen suunta mitataan huomattavasti suuremmalla tarkkuudella, joten myös tuuliruusu voidaan jakaa useampaan tuulisektoriin.

Oheisessa kuvassa on WAsP ohjelmistolla tehty analyysi erään merellisen sääaseman tuulijakaumasta: vasemmalla tuuliruusu ja oikealla nopeusjakauma kuvattuna tilastollisella Weibull-jakaumalla. Kuva osoittaa tuulten painottuvan lounaisille ilmansuunnille.