Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimahankkeen rahoitus

Tuulivoimahankkeet ovat monessa mielessä rahoittajien kannalta ”helppoja” investointikohteita, koska

- tuulivoimahankkeen rakennusaika lupien saamisen jälkeen on lyhyt (jopa alle 1 vuosi investointipäätöksestä, suurissa hankkeissa tyypillisesti noin 2 vuotta)
- tuulivoimahanke on vaiheittainen: osa tuulipuistosta saadaan jo tuotantokäyttöön samalla kun loppuosaa vasta rakennetaan
- investointia voidaan laajentaa luvittamalla viereen tuulipuiston laajennusosa tai toinen tuulipuisto. Hankkeita voi helposti ja nopeasti laajentaa kysynnän tai esim. myyntiehtojen kehityksen mukaan
- teknologiariskit ovat nykyisellä teknologialla pienet ja suuremmassa puistossa yksittäisen voimalan vikaantuminen ei vaikuta kokonaisuuteen määräävästi
- rahoitusta tuulivoimainvestointeihin on yleisesti ottaen hyvin tarjolla, mutta rahoituksen saamiseksi hankkeen tulee olla hyvin toteutettu ja raportoitu, sillä rahoittajat vaativat tarkat suunnitelmat esimerkiksi tuotannosta ja ympäristövaikutuksista.

Tuulivoimahankkeiden rahoitusta hankaloittavia tekijöitä ovat mm:

- korkea ominaisinvestointikustannus (€/kW) eli valtaosa kustannuksista pitää kattaa investointivaiheessa
- pienillä hankkeilla on isoa hanketta korkeammat rakennus- ja käyttökustannukset
- mahdollisten laiterikkojen sattuessa pienen hankkeen kohdalla laiterikko syö suuremman osan tuotannosta kuin suuremmassa
- poliittiset riskit, kuten investoinnin jälkeen tapahtuvat veronkorotukset