Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Projektirahoitus

Projektirahoituksella tarkoitetaan toimintamallia, jossa hanketta ei rahoiteta esim. emoyhtiön taseesta, vaan sen on ”seistävä omilla jaloillaan”.

Tuulivoimahankkeiden projektirahoituksen ollessa kyseessä oman pääoman osuus ja tuottovaatimus vaihtelevat muun muassa investorista, pankista, kohdemaasta ja rahamarkkinoiden tilanteesta riippuen. Usein pääoman osuus projektirahoituksessa on 20 – 40 % investoinnista. Tuottovaatimus on riippuvainen oman pääoman sijoittajasta: IRR (Internal Rate of Return) tyypillisesti 8 – 15 % sijoituskaudelta joka vaihtelee 12-20 vuoden väliltä. Jokaisella sijoittajalla on omat oman pääoman tuottovaatimukset sekä määritelmä hänelle soveltuvasta sijoituskaudesta. Sijoittajien tuottovaatimukseen ja sijoituskauden määräytymiseen vaikuttavat luonnollisesti hankkeisiin kohdistuvat riskit, vaihtoehtoiset sijoitusmahdollisuudet sekä rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden yleinen tilanne.

Loppuosa (60 – 80 %) kokonaisinvestoinnista katetaan pankkilainoilla ja mahdollisilla subventioilla. Tyypilliset lainaehtoja ovat ovat 4 – 8 % korkokanta, 10-15 vuoden maturiteetti sekä tasaerälyhennykset. sitä. Koron määrä sekä lainaehdot vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Varautuakseen investoinnin alussa tapahtuviin huonotuulisiin vuosiin, ensimmäiset vuodet voidaan joskus neuvotella lyhennysvapaiksi (“grace period”).

Lainapaketti voi koostua kahdesta tai useammasta osasta joilla on erilaiset maksuehdot. Suuremmissa projekteissa koko lainapakettia ei välttämättä myönnetä samasta pankista, vaan lainarahoitus hankitaan useammalta taholta. Tälläista järjestelyä kutsutaan syndikoiduksi lainaksi.

Väliaikaisia rahoitusjärjestelyjä voidaan tarvita projektin kehitys- ja rakennusvaiheen kustannusten kattamiseksi. Lyhyt rakennusaika ja hankkeen rakentaminen vaiheissa ovat tässäkin helpottavia tekijöitä. Projektirahoituksen hyviä puolia ovat sen kyky vetää pääomia voimakkaasti puoleensa. Kun jollakin markkina-alueella saadaan aikaan toimiva ja stabiili rahoituskehys tuulivoimaprojektien rahoittamiseksi, se mahdollistaa nopean hankkeiden rakennustahdin ja pääoman riittävyyden suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen.