Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuotantokustannukset

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet teknologiakehityksen, korkeampien tornien ja pidempien lapojen vuoksi. Vuosina 2010 – 2017 aurinkosähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet 81 % ja tuulivoiman 63 % (EIA, 2017). Tuulivoima onkin yksi edullisimmista uusista sähköntuotantomuodoista, myös Suomessa (LUT, 2017).

Kuva 1. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet teknologiakehityksen ja voimaloiden koon kasvun myötä

 

Kuva 2. Uusien sähköntuotantolaitosten tuotantokustannuksia Suomessa (LUT, 2017).

Maatuulivoiman tuotantokustannusten ennustetaan laskevan vuoden 2017 tasosta 24-44 % vuoteen 2030 mennessä (Agora, 2017) ja 30-60 % vuoteen 2040 mennessä (Bloomberg, 2017). Merituulivoiman tuotantokustannusten ennustetaan laskevan 75 % vuoteen 2040 mennessä (Bloomberg, 2017).

Tuuli- ja aurinkovoimassa ei ole polttoainekustannuksia ja valtaosa elinkaaren aikaisista kustannuksista syntyy jo investointivaiheessa. Yleensä hankkeen toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, jolloin rahoitusehdoilla (vaadittu oman pääoman osuus, vieraan pääoman korko) on suuri merkitys hankkeen tuotantokustannuksiin.

Valtion maksama tuotantotuki tai vakaan sähkön ostajan kanssa tehty pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus vähentävät hankkeen riskejä ja mahdollistavat rahoituksen saamisen edullisimmilla ehdoilla. Mitä enemmän hankkeessa on riskejä, sitä suurempaa tuottoa ja oman pääoman osuutta rahoittaja edellyttää, jolloin hankkeen tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin vähäriskisemmällä hankkeella.