Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Uusiutuvan energian tukeminen

Uusiutuvia energiantuotantomuotoja tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Valtiot ovat yhdessä päättäneet, että päästöjä on hillittävä, ja ohjaavat tukien avulla sähkön- ja energiantuotantoa kohti puhtaasti sähköä tuottavia teknologioita. Esimerkiksi Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian tuotantoaan niin, että vuoteen 2030 mennessä sen osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin ja energian hankinnan omavaraisuus 55 prosenttiin. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka tuulivoiman tuotantokustannukset laskevat koko ajan, tarvitsee se vielä toistaiseksi taloudellista tukea. Tämä johtuu siitä, että sähkön hinta on ollut viime vuodet niin alhainen (30 - 35 € / MWh), että mitään sähköntuotantokapasiteettia ei ole kannattavaa markkinaehtoisesti rakentaa. Kuitenkin uutta, etenkin puhdasta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan. Vaikka energiankulutus joillain sektoreilla pienenee, maailma sähköistyy muun muassa autojen ja eri teollisten prosessien muuttuessa päästösyistä sähköisiksi. Lisäksi meillä Suomessa on sähköntuotantolaitoksia, joiden käyttöikä on tulossa lähivuosikymmeninä tiensä päähän tai joiden polttoaineita ei enää pidetä hyväksyttävinä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA (2015) on arvioinut, että sähkönkysyntä kasvaa yli 70 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Ympäristösyistä on tärkeää, että tämä lisäys katetaan kestävällä uusiutuvalla energialla.

Tuulivoima on monen tutkimuksen mukaan jo nyt halvin tai halvimpia tapoja rakentaa uutta sähköntuotantoa. Kun sitä on rakennettu aluksi tuetusti, on hintaa saatu laskemaan – ja näin tapahtuu jatkossakin. Tuulivoimaa ja uusiutuvia tukemalla mennään siis kohti aikaa, jolloin sähköntuotanto on puhdasta ja markkinaehtoista.

Puhtaan sähköntuotannon lisäksi tuulivoimaa kannattaa tukea, koska sillä on monia kansantalouden kokonaisuuden kannalta positiivisia vaikutuksia: Tuulivoima mm. työllistää, luo paikallisia investointeja ympäri Suomea ja vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta. Samalla se syrjäyttää kalliimpaa tuotantoa pois markkinalta.

Energiantuotannon tuista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kaikki tuotantomuodot ovat aikanaan olleet uusia ja tarvinneet tukea. Esimerkiksi Suomen vanhoista tuotantolaitoksista valtaosa on rakennettu vuosikymmeniä sitten valtiovetoisesti, vaikka nykyisenkaltaisia tuotantotukia ei oltu silloin vielä keksitty. Lisäksi myös fossiilisia polttoaineita tuetaan edelleen maailmalla laajasti ja huomattavasti suuremmilla summilla, kuin uusiutuvaa energiaa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi vuonna 2015, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan maailmassa vuosittain yli 5 000 miljardilla dollarilla. Fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja kulutuksen ulkoistetut haitat ovat IMF:n mukaan rahassa mitattuna noin viisinkertaiset verrattuna maksettuihin tukiin (IMF 2015).

Lähteet:

IEA 2015

IMF 2015