Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Suomessa ja maailmalla

Energiantarve on lisääntynyt ja edelleen lisääntymässä voimakkaasti niin globaalisti kuin Euroopassa ja Suomessakin. Yhden arvion mukaan globaali energian tarve kasvaa vuodesta 2015 vuoteen 2035 mennessä 30 prosenttia. Tämä tarkoittaa energiantarpeen 1,3 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Sähkö kattaa primäärienergian kasvusta lähes kaksi kolmasosaa. Keskeisimmät syyt energiantarpeen kasvamiselle ovat arvioiden mukaan väestönmäärä sekä talouskasvu.

Energiantarpeen kasvaessa on samanaikaisesti pyrittävä kaikin keinoin hidastamaan ilmaston lämpenemistä, mikä johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uusiutuvilla energianlähteillä, niiden joukossa tuulivoimalla, on keskeinen osa tulevan energiantarpeen kasvun kattamisessa.

Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Vuonna 2017 tuulivoimaa asennettiin EU:ssa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa: uusi tuulivoimakapasiteetti kattoi 55 prosenttia Euroopassa viime vuonna asennetusta sähköntuotannosta. Vuonna 2016 tuulivoima syrjäytti myös hiilen ja otti sen paikan toiseksi suurimpana energiantuotantomuotona Euroopassa (Wind Europe)

EU-maiden yhteinen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2017 lopussa 168.7 GW. Koko maailman tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2017 loppuun mentäessä 539 GW.

Kumulatiivinen rakennettu tuulivoimakapasiteetti EU:n alueella vuoteen 2017 asti. (EWEA 2018)