Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Euroopassa

Vuonna 2017 tuulivoimaa asennettiin Euroopassa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa: uusi tuulivoimakapasiteetti kattoi 55 prosenttia Euroopassa viime vuonna asennetusta sähköntuotannosta. Vuonna 2016 tuulivoima syrjäytti myös hiilen ja otti sen paikan toiseksi suurimpana energiantuotantomuotona Euroopassa.

EU-maiden yhteinen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2017 lopussa 168.7 GW. Kapasiteetilla pystytään normaalina tuulivuotena tuottamaan noin 336 TWh tuulisähköä, joka kattaa noin 11,6 % EU:n vuotuisesta energiankulutuksesta. Vuoden 2017 aikana rakennettu uusi tuulivoimakapasiteetti toi yhteensä 22,3 miljardin investoinnit Eurooppaan. (Wind Europe)

 Kuva 1. EU:ssa rakennettu tuulivoimakapasiteetti vuodesta 2005 lähtien. (Wind Europe)

Euroopan suurimmat tuulivoimakapasiteetit ovat tällä hetkellä (2017 lopussa) Saksassa (56 GW), Espanjassa (23,2 GW) sekä Isossa-Britanniassa (18,9 GW) ja Ranskassa (13,8 GW).

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on suurin Tanskassa, jossa tuulivoimalla katettiin vuonna 2017 yli 44 % sähkönkulutuksesta (asennettu kapasiteetti 5,5 GW). Jo joulukuussa 2013 Tanska tuotti noin 55 % sähköstään tuulivoimalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mikään merkittävä maa on tuottanut yhden kuukauden aikana käyttämästään sähköstä yli puolet tuulivoimalla. Tähän mennessä tuulivoimalla on huipputunteina tuotettu jo 100 prosenttia Tanskan sähköntarpeesta.

Euroopan sähköntarpeesta katettiin 11.6 prosenttia vuonna 2017.

Kuva 2. EU-maiden tuulivoiman osuus sähkönkulutuksesta 2017. (Wind Europe)

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 2044 MW tuulivoimakapasiteettia; uutta kapasiteettia yhteensä 153 MW:n edestä. Vertailussa huomaa, että vaikka kasvua on tapahtunut, tuulivoimakapasiteetissaan Suomi on vielä jäljessä muista pohjoismaista (kuva 3.). Esimerkiksi Ruotsissa oli vuoden 2016 lopussa vajaa 6500 MW tuulivoimakapasiteettia. Ruotsi, samoin kuin esimerkiksi Saksa, ovat sitoutuneet erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiin lisätä tuulivoimaa tulevilla vuosikymmenillä. On huomionarvoista, että Saksa ja Suomi ovat maa-alaltaan hyvin samankokoisia, tosin Saksassa asukkaita on yli 82 miljoonaa. Silti Saksassa on yli 27 000 tuulivoimalaa. Suomessa tuulivoimaloita oli vuoden 201 lopussa 700 kappaletta.