Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima Suomessa

Suomessa tuulivoimarakentaminen alkoi selkeästi myöhemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Vuodesta 2012 - 2013 alkaen tuulivoimarakentaminen on kuitenkin päässyt hyvään vauhtiin, ja kansallisia rakennus- ja tuotantotilastoja on rikottu vuodesta toiseen.

Toistaiseksi viimeiseksi vilkkaan tuulivoimarakentamisen vuodeksi jäänee vuosi 2017, jonka jälkeen rakentaminen todennäköisesti hiljenee hetkeksi. Esimerkiksi vuonna 2018 ei odoteta uutta tuulivoimaa suuressa mittakaavassa rakentuvan – alhaisesta sähkönhinnasta johtuen tuulivoima tarvitsee vielä toistaiseksi yhteiskunnan tukea, eikä uusi uusiutuvan energian tukimekanismi ole vielä käytössä. Suomessa tulevaisuudessa käyttöön otettava huutokauppamalli on yleisin tukimekanismi maailmalla. Tuen kilpailutus on askel kohti tilannetta, jossa tuulivoimaa voidaan rakentaa ilman tukea, pelkästään sähkön markkinahinnan turvin.

Tähän mennessä eniten tuulivoimaa on rakennettu Suomeen vuonna 2016, jolloin rakennettiin yhteensä 182 uutta voimalaa, joiden yhteiskapasiteetti oli 570 MW. Toiseksi eniten rakennettiin vuonna 2017, jolloin Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi 153 tuulivoimalalla ja 516 MW:lla. Vuoden 2017 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2044 MW. Kapasiteetilla tuotettiin sähköä 4,8 TWh, joka vastasi 5,6 prosenttia maamme sähkönkulutuksesta. Samalla määrällä sähköä voitaisiin kattaa Suomen suurimman sähkönkäyttäjäkunnan Helsingin koko vuoden sähköntarve.

Suomen kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti (Ramboll 2018)

Edellisten vuosien tuulivoimatilastot.

70 % hankkeista suomalaisomistuksessa

Vuoden 2017 loppuun mennessä rakennetut tuulivoimahankkeet ovat suurelta osin suomalaisomistuksessa: 70 prosenttia hankkeista omistaa suomalainen hanketoimija ja loput 30 prosenttia ovat eurooppalaisessa omistuksessa. Suomeen rakennetut tuulivoimalat ovat niinikään eurooppalaisia, eniten maahamme tuulivoimaloita on toimittanut tanskalainen Vestas (52 %).

Suurin osa hankkeista on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu lähes puolet (42 %) kaikista Suomen tuulivoimaloista. Pohjanmaalla puolestaan sijaitsee Suomen tällä hetkellä suurin tuulipuisto, kun Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimahankkeen 34 voimalaa valmistuivat. Kristiinankaupunkiin rakennettiin viime vuonna eniten tuulivoimaa mutta kumulatiivisesti Suomen suurin tuulivoimakunta on yhä Kalajoki 64 tuulivoimalallaan.

Tuulivoimaloiden koko

Asennetun tuulivoimakapasiteetin keskiteho on kasvanut myös Suomessa viime vuosien aikana. Suomessa vuosittain asennetun kapasiteetin keskiteho on kasvanut 173 kW:sta vuonna 1991, 3,3 MW:iin vuonna 2017. Suomeen rakennettavien voimaloiden koko on samaa luokkaa, kuin muuallakin maailmassa: Wind Europen tilastojen mukaan vuonna 2017 keskiteholtaan 3 – 3,4 MW maatuulivoimaloita asennettiin muun muassa Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin, Itävaltaan ja Kroatiaan.

Suomeen asennettujen voimaloiden keskimääräinen koko 2017. (Ramboll 2018)