Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaennusteita

Uusiutuvan energian kasvun ennustaminen voi olla haastavaa, sillä ennusteiden toteutuminen riippuu hyvin monesta tekijästä. Muun muassa nopea tuotantokustannusten lasku on vaikuttanut voimakkaasti uusiutuvan energian lisääntymiseen. Uusiutuvan energian osalta kasvu onkin ollut kaikkia ennusteita nopeampaa.

Maailman energiajärjestö IEA korjasi ennusteitaan ja arvioi, että uusiutuva sähköntuotantokapasiteetti kasvaa maailmanlaajuisesti 43 prosenttia nykyisestä (2017) seuraavan viiden vuoden aikana. Tällöin puhutaan noin 1000 GW kapasiteetin lisäyksestä. IEA ennustaa nyt (2017) kolmanneksen nopeampaa kasvua uusiutuvalle sähkölle kuin vuosi sitten. Syynä on aurinkosähkön nopea lisärakentaminen Kiinassa ja Intiassa.

Maailman tuulivoimaennusteet

Global Wind Energy Council (GWEC) on arvioinut (ks kuva 1. moderate scenario), että maailmanlaajuinen tuulivoimakapasiteetti voisi yltää 1 676 gigawattiin (GW) vuonna 2030, ja 3 984 gigawattiin vuonna 2050. Tämä tarkoittaisi lähes 1 400 000 työpaikkaa ja vuosittaisia investointeja 155 miljardin edestä. Parhaimmillaan tuulivoimalla voitaisiin kattaa 20 prosenttia maailman sähköntarpeesta vuonna 2030 (advanced scenario). GWEC on tehnyt myös viiden vuoden markkinaarvion, jonka mukaan vuoden 2022 tuulivoimaennuste on 840 GW.

Kuva 1. Maailman tuulivoimaskenaarioiden vaikutukset GWEC:in mukaan (2016). 

Euroopan tuulivoimaennusteet

Myös tuulivoiman rakentaminen jatkuu arvioiden mukaan vilkkaana. Euroopan tuulivoimajärjestö Wind Europe arvioi, että pitemmällä aikavälillä tuulivoima on edelleen houkutteleva sijoituskohde, koska maailmalla tarvitaan puhdasta ja luotettavaa energiantuotantomuotoa.

Wind Europe on ennustanut (ks. kuva 2. central scenario) eurooppalaisen tuulivoiman kasvavan 320 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Euroopan tuulivoimakapasiteetti on 168 GW, jonka siis odotetaan lähes kaksinkertaistuvan reilussa kymmenessä vuodessa. Tämä tarkoittaisi, että tuulivoimalla voitaisiin vuonna 2030 kattaa lähes 25 prosenttia Euroopan sähköntarpeesta (tällä hetkellä 11,6 %).

Wind Europen ennusteen mukaan tuulivoimateollisuuden investoinnit nousisivat 239 miljardiin euroon. Suoria ja epäsuoria työpaikkoja ennusteen mukaan olisi luvassa 569 000. Tuulivoiman käytön mahdollistama hiilidioksidivähenemä olisi noin 382 miljoonan tonnin luokkaa. Euroopan sähköntarpeesta katettaisiin tuolloin noin 30 prosenttia.

Kuva 2. Euroopan 2030-tuulivoimaskenaariot Wind Europen mukaan.

Suomen tuulivoimaennusteet

Suomessa vuodelle 2025 on asetettu 9 TWh tuulivoimatuotannon tavoite. Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan meillä on tuulivoimapotentiaalia jopa 30 TWh vuotuiseen tuotantoon vuonna 2030, mikäli tuulivoimarakentaminen pääsee etenemään Suomessa esteettä.