Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Esiselvitys ja sopivan alueen etsintä

Esiselvitys

Esiselvitysvaiheen tarkoituksena on:

a) sopivan sijoituskohteen löytäminen tuulivoimaloille

b) projektin teknisten, taloudellisten, ympäristöllisten ja maankäytöllisten toteutusedellytysten arviointi.

Hankkeen perustana on esiselvitys (”feasibility study”). Selvityksen lähtökohtana on ensinnäkin sopivan sijoituskohteen löytäminen (tuuliolot, infrastruktuuri, maankäyttö, ympäristö), jolloin yleensä vertaillaan muutamaa kartan perusteella kiinnostavaa kohdetta keskenään. Toisena lähtökohtana on projektin teknisten ja taloudellisten (ja myös ympäristöllisten) toteutusedellytysten arviointi, joka laaditaan joko 1. vaiheen tulosten perusteella parhaaksi arvioidulle paikalle, tai jos vaihtoehtoisia paikkoja ei ole, aloitetaan suoraan tästä. Esiselvitys perustuu yleensä tietokoneavusteiseen tuulisuusarvioon. Vasta myöhemmässä vaiheessa suoritetaan paikan päällä tuulimittauksia.

Projektin epäonnistuminen on usein seurausta huonosti tehdystä esiselvityksestä. Esiselvitys tehdään yleensä huolella myös siksi, että esiselvityksen kustannus on tyypillisesti pienempi kuin arviointivirheen tuloksena jo yhdessä kuukaudessa syntyvä tulonmenetys.

Tuulivoimaloiden paikan valintaan vaikuttavat erittäin monet asiat, esimerkiksi:

• Tuulisuus
• Sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
• Asutus
• Luontoarvot
• Maanomistajien suhtautuminen hankkeeseen
• Kunnan suhtautuminen hankkeeseen
• Alueen kaavoitustilanne

Sijoituspaikkaa valittaessa tehdään yleensä kompromisseja eri tekijöiden välillä. Tuulisin kohde ei välttämättä ole paras, vaan muut edellytykset ratkaisevat lopullisen sijoituspaikan.

Toimijat käyttävät yleensä apunaan potentiaalisia sijoituspaikkoja etsiessään alueellisia tuulivoimakartoituksia, kuten Suomen tuuliatlasta. Tuuliatlasta tutkittaessa kannattaa muistaa, että nykyään tuulivoimaloiden napakorkeus on pääsääntöisesti yli 140 metriä, kun Tuuliatlas antaa tuulisuustietoja 100 metrin korkeudelta. joten Atlas tarjoaa karkeita arviota tuulisuudesta.

Sijoituspaikkaa valitessa hyvä ohjenuora on ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-opas.

Kuva: Taru Kaarlela, JBE Service Oy

 

Voimaloiden tarkempaa sijoitussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan mm.:

- suunnitellulla hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet tai muinaisjäännökset,
- petolintujen tai muiden suojeltujen lajien esiintyminen
- melumallinnusten mukaan määräytyä etäisyys vakituiseen ja loma-asutukseen
- suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys maanteihin
- voimaloiden välilleen tarvitsema etäisyys
- tuotannon optimointi – alueen tuuliolosuhde-erot
- hankealueen ja sen lähialueiden maanomistusolosuhteet ja kiinteistöjen rajat