Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Maanrakennustyöt

Maanrakennustöiden ja voimala-alueen suunnittelu

Maarakennustöiden ja voimala-alueiden suunnittelu aloitetaan usein jo esiselvityksen yhteydessä. Viimeistään tuulivoimalan hankintaprosessin aikana on oltava tietoja alueen maaperästä, korkeuseroista jne.

Maanrakennustöiden suunnitteluun kuuluu mm.:
- Voimaloiden tarkkojen sijoituspaikkojen valinta
- Maaperätutkimukset
- Maa-alueen raivaus-, täyttö- ja tasoitustarpeiden arviointi
- Perustustavan valinta, perustussuunnittelu
- Kuljetus- ja nostosuunnitelma (yleensä voimalatoimittajan vastuulla)
- Laitosten pystytysalueen koko ja muoto (määräytyy kyseessä olevan voimalan pystytysvaatimusten mukaan)
- Teiden linjaus ja suunnittelu
- Ilma- ja maajohtojen linjaus, sähköaseman sijoittelu

Näitä suunnitteludokumentteja tarvitaan eri vaiheissa mm. lupahakemusten liitteiksi. Teknisten ja ympäristöselvitysten ajallinen ja sisällöllinen yhteensovittaminen on näin ollen tärkeää.
Maanrakennustyöt

Tuulivoimalan perustus voi olla joko maavarainen perustus (laatta), joka pehmeässä maaperässä on paalutettava, tai kallioankkuroitu perustus (betonilaatta ja kallioon injektoidut ankkuritangot. Maavaraisessa perustuksessa betonilaatta (halkaisija 25–30 metriä) kaivetaan maahan enimmillään noin2–3 metrin syvyyteen ja peitetään maa-aineksella. Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta joko näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kallioon perustuspohja ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Teräsankkurin ankkuroinnin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset. Kallioankkurointia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita perustamistapoja pienempi.[1]

Käynnissä betoniperustuksen valu. Kuva: Taru Kaarlela / JBE Service Oy

 

Perustussuunnittelussa on tarkasti huomioitava tornin alaosan kiinnittäminen perustukseen: pulttikehän pulttien paikat ja perustuksen yläpinnan vaaitus. Perustusten lisäksi suunnitellaan tuulipuiston huoltotiestö ja voimaloiden asennusalueet voimalatoimittajalta saatujen lähtötietojen mukaisesti.

Sähkösuunnittelu on hyvä tehdä samanaikaisesti maanrakennustöiden suunnittelun kanssa: perustuksiin on tehtävä oikeisiin kohtiin oikea määrä läpivientejä (sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit, maadoitus jne). Tienrakennuksen yhteydessä on voidaan kaivaa kaapeliojat sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleita ja maadoitusjohtimia varten.

Sähkösuunnittelu

Tuulipuiston sähkösuunnittelussa suunnitellaan kuinka voimalat liitetään toisiinsa ja kuinka sähkö siirretään puistosta alueverkkoon tai valtakunnalliseen verkkoon. Tuulipuiston sisäinen kaapelointi (20 kV) tehdää yleensä maakaapelointina, mutta myös ilmajohto on mahdollinen.

Yleensä tuulipuistolle suunnitellaan kaapelireitit (sähkö- ja tiedonsiirto), sähköasema sijoituksineen ja mikäli tarpeen, myös 110 kV voimajohtolinjan reitti valtakunnan verkkoon liittymiseksi.

Alueverkkoon tai valtakunnan verkkoon liittymistä varten tulee aloittaa neuvottelut alueverkon haltijan tai valtakunnan verkon tapauksessa Fingrid Oyj:n kanssa hyvissä ajoin.

Lisätietoja: Fingrid Oyj, 2010. Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon.

Lähteet:

1. Pöyry Finland Oy, 2013. mm. Parhalahden tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus.