Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Neuvottelut maanomistajan kanssa

Hankkeen toteuttaminen alkaa maa-alueen hankinnalla, koska Suomessa saa rakentaa ainoastaan alueelle, jonka hallintaoikeus on rakennuttajalla. Tästä syystä tuulivoimahankkeen alkuvaiheessa tehdään tarvittavat varaukset maa-alueista. Maa-alueen voi ostaa tai vuokrata, kuten useimmissa tapauksissa tehdään Aluksi maa-alueesta saatetaan tehdä kevyempi maankäyttösopimus, joka tuulimittausten ja muun alueen tarkemman soveltuvuuden tutkimisen jälkeen muutetaan vuokrasopimukseksi tai sopimukseksi rajoitetun maankäyttöoikeuden korvauksesta.

Myös valtion maille voi rakentaa tuulivoimaa. Valtion maa- ja merialueita hallinnoi Metsähallitus, jonka kanssa neuvotellaan ja sovitaan valtion maille rakentamisesta.

Hankealuetta etsiessä alueiden selvitetään aina myös alueen kaavoitustilanne, ja samalla varmistetaan, ettei alueita olla suojelemassa tai ettei kunta ole suunnitellut alueelle muuta käyttöä.

Maanvuokra voidaan maksaa kiinteänä kertakorvauksena, vuosittaisena vuokrana tai se voidaan sitoa tuotettuun energiaan, tai olla näiden yhdistelmä. Sopimuksessa kannattaa käsitellä muun muassa sukupolvenvaihdoksen, perinnönjaon ja muiden omistussuhteiden muutosten vaikutukset, sekä myös voimalan elinkaaren päättymiseen liittyvät seikat. Lue lisää voimaloiden purkamisesta.

Lupaprosessin kulusta ja onnistumistodennäköisyydestä on oltava mahdollisimman hyvä käsitys jo sijoituspaikkaa valittaessa ja maanhankintaneuvotteluja käytäessä, jotta maanomistajalle voidaan kertoa, kuinka hanketta on suunniteltu vietävän eteenpäin. Vastuullinen hanketoimija myös pitää maanomistajan ajan tasalla hankkeen kehityksestä ja vaiheista hankkeen keston aikana.