Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Rahoitussuunnittelu

Tuulivoima on vahvasti investointivaltainen sähköntuotantomuoto; suuri osa hankkeen elinkaaren aikaisista kustannuksista syntyy investointivaiheessa. Hankkeen onnistuminen riippuukin usein rahoitusjärjestelyistä. Omarahoitusosuuden järjestäminen riippuu toteutusmallista. Erillisen osakeyhtiön tapauksessa järjestetään osakeanti.

Hankeen rahoitukseen vaikuttaa voimakkaasti yhtiömuodon lisäksi saako hankkeelle valtiolta taloudellista tukea, myykö tuottaja kaiken sähkön sähkömarkkinoille vai onko tuottaja tehnyt sähkön käyttäjän kanssa pitkäaikaisen sähkönmyyntisopimuksen (PPA), jolla varmistaa tasaisen tulovirran voimalan elinkaaren ajaksi.

Suomessa otettiin vuonna 2011 käyttöön tuulivoimalle, biokaasulaitoksille ja puupolttoainelaitoksille tarkoitettu tuotantotuki, syöttötariffijärjestelmä. Syöttötariffi suljettiin uusien tuulivoimaloiden osalta vuonna 2017, eikä sen piiriin voi enää hakeutua. Suomeen on suunnitteilla uusiutuvalle energialle tuotantotuen teknologianeutraali kilpailutus, jonka avulla voitaneen rakentaa jonkin verran lisää myös tuulivoimatuotantoa Suomeen.

Sekä tuotantotuki että PPA-sopimus helpottavat hankkeen tuoton ennustamista ja kannattavuuden arvioimista. Vakaa tuotto myös sekä helpottaa ulkopuolisen rahoituksen saamista että rahoituksen saamista paremmilla ehdoilla. Tuuli- ja aurinkovoimassa rahoituskustannuksilla on merkittävä vaikutus tuotantokustannuksiin. Tuulivoimassa rahoituskustannukset voivat vastata jopa 40 % hankkeen tuotantokustannuksista. Näin ollen tuotantotuen ja PPA:n mahdollistama pidempi laina-aika ja matalampi korko laskevat tuulivoiman tuotantokustannuksia.

Mahdollisesti tarvittavat lisäinvestoinnit (komponenttien uusimista tms. varten) otetaan huomioon jo rahoituksen rakennetta suunniteltaessa.

Lisäksi hankkeen omistaja varautuu taloudellisesti rakenteiden purkamisesta (decommissioning) aiheutuviin kustannuksiin käytön lopettamisen jälkeen.