Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Takuut ja huollot

Tuulivoimaloiden hankintasopimukseen sisältyvä takuuaika riippuu voimalan myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta ja se on yleensä sidottu huoltosopimuksen voimassaoloon. Takuuaikaan sisältyy materiaalitakuun lisäksi tyypillisesti käytettävyystakuu. Käytettävyystakuussa taataan voimaloille esimerkiksi 95 % käyttöaste.

Käyttö- ja huoltosopimukset

Tuulivoimalan omistaja voi tehdä huoltosopimuksen voimalatoimittajan kanssa tai hoitaa itse voimalan käytön ja kunnossapidon (O&M) omalla organisaatiolla tai alihankintana. Takuuaikana yleensä edellytetään huoltosopimusta toimittajan kanssa takuun voimassa pitämiseksi. Tyypillisesti voimalatoimittajan kanssa tehdään 5-12 vuoden huoltosopimus voimaloiden hankinnan yhteydessä. Takuuajan umpeuduttua voi yleensä yhä ostaa käyttö- ja kunnossapitopalvelut voimalatoimittajalta, alihankintana kolmannelta yritykseltä tai hoitaa ne itse.

Tuulivoimaloiden käyttöä ja kuntoa valvotaan ympäri vuorokauden. Tyypillisesti voimaloita valvotaan ja operoidaan niiden valmistajan toimesta, mutta usein omistaja haluaa myös kolmannen osapuolen tekevän rinnakkaista valvontaa valmistajan seurannan lisäksi. Suomessa on käytönvalvontaan erikoistuneita toimijoita.

Toimiva huolto on äärimmäisen tärkeää projektin taloudelliselle onnistumiselle. Huoltostrategia suunnitellaan jo hyvissä ajoin muun hankesuunnittelun yhteydessä.

Huomioon otettavia asioita ovat mm.:

- huoltohenkilöstön sijainti ja huollon vasteaika
- varaosajärjestelyt (missä varaosat säilytetään – omissa vai voimalatoimittajan tiloissa, kuinka suuri ennakoitu materiaali- ja varaosavarasto hankitaan jne.)
- omistajaltakin vaadittavat käyttäjä- ja turvallisuuskoulutukset
- huolto- ja käyttötietojen saaminen huollosta vastaavalta taholta
- käyttö- ja huolto-ohjeet.

Vaikka tuulivoimaloiden rakentamisen aikainen työllisyysvaikutus näkyy kunnassa voimakkaasti, tuulivoimaloiden käyttö ja huolto työllistävät kuitenkin eniten voimaloiden elinkaaren aikana. Optimaalisimmillaan kolme tuulivoimateknikkoa hoitaa reilua pariakymmentä voimalaa, mutta Suomen pitkillä välimatkoilla ja pienillä puistokoilla tähän optimiin käytännössä harvoin päästään. Karkeana nyrkkisääntönä voikin pitää sitä, että kymmentä voimalaa kohden tarvitaan kaksi työssäkäyntialueella asuvaa huoltajaa. Työ tuulivoimaloissa tehdään aina pareittain.

Tuulivoimaloiden huoltotyöt vaativat erikoisosaamista, ja huoltajilla tuleekin olla kattavat ja jatkuvasti ajantasaiset koulutukset paitsi voimaloiden huollosta, myös esim. korkealla työskentelystä, tulitöistä, ensiavusta sekä voimalasta pelastamisesta ja pelastautumisesta. Teknisen osaamisen lisäksi huoltajilta vaaditaan tyypillisesti mm. kielitaitoa, valmiutta matkustaa, hyvää kuntoa ja terveydentilaa eikä korkeanpaikankammoa saa luonnollisesti olla. Tuulivoimateknikoista on Suomessa pulaa. Monilla teknikoilla on tyypillisesti esim. sähköasentajan koulutus ja kokemusta ennen tuulivoima-alalle erikoistumista.

Suomeen on perustettu useita tuulivoimaloiden huoltoihin erikoistuneita yrityksiä sekä voimalavalmistajien huoltopisteitä. Monet yritykset myös vievät erityisosaamistaan ulkomaille esimerkiksi lavoille ennen asennusta ja käytön aikana tehtäviin tarkistuksiin ja korjauksiin. Nämä yritykset tekevät alihankintaa sekä voimaloiden omistajille että valmistajille.