Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta


Tuulivoiman vaikutukset

Kaikella energiantuotannolla on sekä positiivisia, että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoiman vaikutuksista keskeisimpiä ovat ympäristövaikutukset, vaikutukset sähköverkkoon sekä yhteiskunnalliset vaikutukset esimerkiksi kuntatalouteen.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Lisäksi merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset hankkeesta.

Kuva: wpd windmanager Scandinavia Oy