Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset

Kun tuulivoimala tulee käyttöikänsä päähän (noin 15 – 20 vuoden kuluttua), voimala puretaan ja sen osat kierrätetään. Voimala ei aina välttämättä ole teknisen käyttöikänsä päässä, kun sen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi. Tämä voi johtua esimerkiksi voimalateknologian nopeasta kehittymisestä.

Useimmissa tapauksissa tuulivoima-alueella on jälkimarkkinat, ja samalle paikalle voidaan luvittaa uusi tuulivoimala. Mikäli alueelle ei sijoiteta uusia tuulivoimaloita, maisema palautuu ennalleen tuulivoimalan käytön lopettamisen jälkeen. Voimaloiden perustoja ei yleensä kaiveta pois, vaan ne maisemoidaan. Perustus voidaan maisemoida peittämällä näkyvät osat maalla tai vaihtoehtoisesti purkaa osittain tai kokonaan ja viimeistellä maatäytöllä.

Tuulivoimalan purkamisen yhteydessä tulee huomioida mahdollinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisen purkamisluvan tarve, joka on pakollinen muun muassa kaavoitetuilla tuulivoima-alueilla. MRL 139 §:n mukaan purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia asianmukaisesti syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Lue lisää: Jääkö tuulivoimaloiden purkaminen maanomistajan huoleksi?

Lue lisää: Mikä on tuulivoimalan elinkaari ja voiko ne kierrättää?

Lue lisää: Lapojen uusi elämä