Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Vaikutukset kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin

Tuulivoimaloiden rakentamista valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin on vältettävä. Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkailla kohteilla tulee suunnittelun keinoin huolehtia siitä, ettei niiden arvo ainakaan merkittävästi heikkene tuulivoiman rakentamisen takia.

Vedenalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat yli sata vuotta sitten uponneiden alusten hylyt ja hylyn osat esineineen sekä muut vanhat, ihmisen tekemät rakenteet veden alla. Vedenalaiset muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muinaismuistolain nojalla.

Tiedossa olevien muinaismuistojen sijainti tulee selvittää voimalaitosten sijaintia ja kaapeleiden reittejä suunniteltaessa hankekohtaisesti.