Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset

Rakennustyömaan ääni

Ennen rakennustöiden alkamista selvitetään onko tuulivoima-alueella tai sen läheisyydessä herkkiä lintulajeja, kalojen kutualueita tai hylkeiden suojelualueita, sillä rakennustöistä aiheutuvalla melulla voi olla vaikutuksia herkkien lintulajien pesintään sekä kalojen ja hylkeiden käyttäytymiseen.

Luontovaikutukset

Kallio- ja maaperään kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat perustusten, yhdysteiden, pystytysalueiden ja nosturitasanteiden rakentamisesta sekä sähkökaapelien kaivamisesta.

Perustusten, yhdysteiden yms. alta on kasvillisuus poistettava ja maaperä tasoitettava. Tällöin kasvillisuus näiltä alueilta luonnollisesti tuhoutuu, ja eläimistön pesintä ja ruuanhankinta voi häiriintyä. Koska rakentamistyöt kohdistuvat kuitenkin varsin suppeille alueille – noin 2 % tuulipuiston kokonaispinta-alasta – eivät edellä mainitut vaikutukset yleensä ole populaatiotasolla merkittäviä. Sijoituspaikan kasvillisuus ja eläimistö selvitetään etukäteen, jotta voidaan välttää esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymiskohteet ja välttää niille rakentamista.

Merituulivoimaloiden rakentaminen muistuttaa normaalia vesirakentamista. Meren pohjaa joudutaan mahdollisesti ruoppaamaan perustusten kohdalta. Veden samenemisen merkittävyys riippuu perustustavasta ja pohjan laadusta (kovat vs. pehmeät maalajit). Myös kaapelien laskeminen voi aiheuttaa samenemista lähiympäristössä [1].

Lähteet:

1. Nöjd, A., 2002. Alustava selvitys merituulivoimalaitosten vedenalaisista ympäristövaikutuksista. SYKE. Huhtikuu, 2002.