Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimatuotanto

Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin tuulivoiman tuotantoon läheisesti liittyviin asioihin, kuten muun muassa tuotannon vaihtelevuuteen, tuotantoon eri vuodenaikoina, voimaloiden sijoittelun tärkeyteen sekä säätövoimaan.

Tuulivoimalan tuottama energia riippuu olennaisesti tuulivoimalan lapojen piirtämällä alueella vallitsevasta tuulen nopeudesta ja nopeuden jakaumasta. Tästä syystä voimalan sijoittelua suunniteltaessa on pyrittävä löytämään mahdollisimman tuulinen paikka. Tuulivoimaloiden kannalta merkittävissä korkeuksissa tuulen nopeus kasvaa nopeasti ylöspäin mentäessä, eli voimalan tornin korkeutta lisäämällä päästään suurempiin tuulen nopeuksiin ja parempaan tuottavuuteen.

Tuulivoimalan napakorkeuden muuttuessa 100 metristä 150 metriin keskimääräinen tuulen nopeus helmikuussa lisääntyy 15 %. Tämä vastaa tuulivoimalan tuotannossa yli 40 % kasvua.Tuulivoimalan tuottoa arvioitaessa käytetään tuulen nopeutena yleensä voimalan konehuoneen korkeudella, eli napakorkeudella, vallitsevaa tuulen nopeutta.

Tuulivoimala Honkajoella. Kuva: STY