Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Säätövoiman tarve

Säätövoima on nopeasti käynnistyvää sähköntuotantoa, joka tasaa hetkittäisiä tuotannon ja kulutuksen vaihteluita. Säätövoima voidaan sekoittaa helposti varavoimaan, joka tarkoittaa reservissä olevaa sähköntuotannon kapasiteettia, joka voidaan ottaa käyttöön silloin, kuin esimerkiksi suuri voimalaitos on huollossa tai muusta syystä pois käytöstä, tai kun sähkön kulutukseen tulee piikki, johon ei pystytä perusvoimalla vastaamaan.

Sähköjärjestelmän on siis kestettävä suurimman voimalaitoksen irtoaminen sähköntuotannosta (1600 MW Olkiluoto 3 valmistumisen jälkeen). Koska suurimmatkaan suunnitellut tuulipuistot eivät ole yhtä isoja kuin suurin yksittäinen voimalaitos, ei tuulivoimalla ole vaikutusta varavoiman kapasiteettiin.

Vaihtelevana sähköntuotantomuotona tuulivoima tarvitsee jonkin verran säätövoimaa. Energiakolmion (nyk. Enegia) tekemän markkinaselvityksen mukaan Suomen sähkömarkkinalla on kuitenkin vuonna 2030 hyvin tilaa 15 TWh:lle tuulivoimatuotantoa. Luku vastaa noin 5000 - 6000 MW asennettua tuulivoimakapasiteettia. Tällä hetkellä (2018) Suomen tuulivoimakapasiteetti on 2044 MW.
Siirtokapasiteettien puitteissa tuulivoimatuotanto on syötettävissä Suomen sähkövoimajärjestelmään, eikä säätövoiman lisärakentamiselle ole tarvetta. [2] Lisäksi tuulivoiman tuotanto voidaan ennustaa 1-2 päivää etukäteen, jolloin tuulivoiman tuotanto on myös hyvin ennustettavissa.

Tuulivoiman lisäys vaikuttaa sähköjärjestelmässämme eniten lyhytaikaiseen säätöön, jonka järjestelmävastaavat hankkivat Pohjoismaisilta säätösähkömarkkinoilta. Tätä 10 - 15 minuutissa käyttöönotettavaa ylös- tai alassäätöä kaikki tuottajat voivat tarjota säätösähkömarkkinoille joka tunti mahdollisuuksiensa mukaan.. Suurin osa säädöstä toteutetaan vesivoimaloissa, joissa se on edullisinta tehdä, mutta myös esim. kaasu- ja kivihiilivoimalat tarjoavat ja myös tuottavat säätöä. [1] Tuulivoimatuotantoa voidaan myös käyttää tarvittaessa alassäätöön.

Jos Suomessa on varauduttava toteuttamaan pahimmatkin tilanteet pelkästään Suomen sisäisillä säädöillä, on lisäsäädön tarve 2000 - 4000 MW tuulivoimalle arviolta 80 - 160 MW. Tarve on 2-3 kertainen, jos päivä etukäteen tehtyjä ennusteita ei päivitetä ja suurimpia ennusvirheitä korjata ennen käyttötuntia [3].

Lähteet:

1. H. Holttinen: Tuulivoiman säätö- ja varavoimatarpeesta Suomessa. Tuulensilmä nro 1 2008
2. Tuulivoiman markkinavaikutukset, Energiakolmio Oy
3. Holttinen, H., 2004. The impact of large scale wind power production on the Nordic electricity system. Espoo: VTT . 82 p. + app. 111 p. VTT Publications 554