Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuus

Tuulivoimatuotannon vaihteluun voivat vaikuttaa monet tekijät. Eri voimalat eroavat tuotantopotentiaaliltaan ja myös paikalliset tuuliolosuhteet vaikuttavattuotantoon. Tuulen nopeuden vuotuinen keskiarvo sekä nopeuden jakauma vaihtelevat vuodesta toiseen eli tuuliolojenkaan puolesta vuodet eivät ole veljeksiä keskenään. Tuulivoimarakentamisen kannalta tarkka tieto potentiaalisen hankealueen tuuliolosuhteista on hyvin oleellista. Alueen tuuliolosuhteista tuleekin olla olemassa pitkäaikaisdataa, jotta tuotanto pystyttäisiin ennustamaan mahdollisimman tarkasti. Tarkkaa tietoa alueen tuuliolosuhteista saadaan tuulimittausten avulla.

Sähköverkkoon kytketyt tuulivoimalat tuottavat sähköä silloin, kun tuulisuus on noin 4 - 25 m/s. Teollisen kokoluokan tuulivoimalat eivät yleensä tuota sähköä alle 3 m/s tuulella ja tavallisimmin, kun tuulisuus liikkuu 25 - 30 m/s nopeudessa, voimalat pysäyttävät itse itsensä laiterikkojen välttämiseksi.

Voimalat saavuttavat ominaisuuksistaan riippuen nimellistehonsa noin 10 - 15 m/s tuulennopeuksilla. Tämän ja 25 m/s nopeuden välisillä tuulen nopeuden muutoksilla ei ole suurta merkitystä tuotettuun tehoon. Alle 4 m/s olevien tuulten heikkeneminen ja yli 25 m/s olevien tuulten voimistuminen vaikuttavat keskituulen nopeuteen, mutta eivät tuulivoimalan tuotantoon.

Merituulivoimala tuottaa enemmän sähköä kuin sisämaahan rakennettu voimala, mutta on rakennuskustannuksiltaan kalliimpi. Kuva: STY