Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Talvella tuulee eniten

Tuulivoimalle on ominaista, että tuotanto vaihtelee sään mukaan. Tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman lisääntyminen Suomen sähköverkossa on synnyttänyt keskustelua siitä, voiko kasvava tuulivoimakapasiteetti aiheuttaa kylminä ajanjaksoina tilanteen, jossa sähköä ei riitä kaikille.

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Vaikka tuulettomiakin pakkaspäiviä on, ei yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä useinkaan pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-150 metrissä. Kylmällä ilmalla ilma on tiheämpää ja sama tuuli tuottaa myös enemmän energiaa kuin lämpimällä ilmalla.

Merialueilla, rannikolla ja tuntureilla talvikuukaudet ovat Suomessa selvästi tuulisempia kuin kesäkuukaudet. Tuulivoiman tuotanto painottuukin talvikuukausille, loka - maaliskuu, joiden aikana on tuotettu tilastojen mukaan keskimäärin 60 % vuosittain tuotetusta tuulisähköstä.

VTT:n tuotantotilastot (2018) kertovat, että tuulivoiman tuotanto vastaa osaltaan hyvin vaihtelevaan sähkönkysyntään, sillä talvikuukausina tuulisähköä tuotetaan kesäkuukausia enemmän (kuva 1).

 Kuva 1. Tuulivoimatuotannon ja kulutuksen kausivaihtelut (VTT 2018)

Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin ilmaisee, kuinka paljon voimalaitos tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 % ajasta, vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla. Suomeen vuosina 2011 – 2016 rakennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli vuonna 2017 hieman yli 32 prosenttia (kuva 2).

Kuva 2. 2011 -2016 Suomeen asennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin (VTT 2018)