Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Tuulipuisto

Tuulienergian kaupallinen, laajamittainen hyödyntäminen tapahtuu tuulipuistoissa, joissa kymmeniä tai jopa satoja tuulivoimaloita on pystytetty samalle alueelle. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on otettava huomioon monia asioita, joista tuulisuus on vain yksi. Kun tuulipuiston sijoituspaikka on valittu, tulee yksittäiset tuulivoimalat sijoittaa toisiinsa nähden niin, että niistä ei aiheudu tuotanto- tai muuta haittaa alueen muille tuulivoimaloille. Lue lisää sopivan alueen etsinnästä.

Tuulivoimalan lapojen pyöriminen aiheuttaa ilman virtaukseen häiriön, jota voitaisiin verrata esim. moottoriveneen tai laivan aiheuttamaan peräaallokkoon. Tästä johtuen tuulivoimaloita ei tule sijoittaa tuulipuistossa liian lähelle toisiaan. Koska tuulen suunta vaihtelee, on joka suunnassa jätettävä riittävästi tilaa tuulivoimaloiden väliin tuotantohäviöiden ja liiallisten kuormitusten välttämiseksi. Harvinaisemmissa tuulensuunnissa voi välimatka olla hieman pienempi.

Nyrkkisääntönä tulisi yksittäisten voimaloiden väliin jättää vähintään noin viisi kertaa roottorin halkaisijan verran tilaa, eli yhden lavan kärjestä vastakkaisen lavan kärkeen. Hyvin suurissa tuulipuistoissa etäisyyksien on oltava suuremmat. Vastaavasti yhdessä rivissä tai kaaressa sijaitsevat tai hyvin pienen ryhmän muodostavat voimalat voivat olla lähempänä toisiaan.

Koska tuulivoimaloiden väliin on jätettävä runsaasti tilaa, vievät varsinaiset voimalat perustuksineen, yhdysteineen ja muine rakenteineen vain pari prosenttia tuulipuiston kokonaispinta-alasta. Muu osa voidaan sijoituskohteesta riippuen usein hyödyntää muihin tarkoituksiin, esim. maatalous- tai varastokäyttöön. Merelle rakennettaessa voidaan esim. ammattikalastusta ja purjehdusta yleensä jatkaa tuulipuiston alueella ongelmitta rakentamisen jälkeen.

Esimerkki tuulivoimaloiden etäisyyksien laskennesta tuulipuistossa. Jos 2 MW tuulivoiman roottorin halkaisija olisi 80 m, olisi voimaloiden välimatkan tuulipuistossa oltava vähintään 400 – 500 m. Rakennettaessa suuri tuulipuisto voidaan neliökilometriä kohti rakentaa tällöin 8 – 12,5 MW tuulivoimaa. Pienemmissä tuulipuistoissa päästään 15 – 20 MW/km2 tehotiheyteen.

Tuulivoimaloita sijoitettuna suomalaiseen maisemaan. Kuva: Feodor Gurvits