Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Pitkäaikainen sähkönostosopimus (PPA)

Pitkäaikainen sähkönostosopimus tarkoittaa sitä, että tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä tiettyyn hintaan esimerkiksi 15 -25 vuoden ajan. Kyseessä on siis eräänlainen takuuhinta sähkölle.

Muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa suurten sähkön käyttäjien ja uusiutuvan sähkön tuottajien välisten PPA-sopimusten määrä on kasvanut todella nopeaa vauhtia viime vuosina. Suomessa julkaistiin kesällä 2018 ensimmäinen pitkäaikainen sähkönostosopimus.

Miksi sähkönkäyttäjä ja - myyjä haluavat tehdä PPA:n?

Kasvava joukko suuryrityksiä on sitoutunut käyttämään toiminnassaan uusiutuvaa energiaa ja puhtaasti tuotettua sähköä. Luonnollisesti liiketoiminnallisten ratkaisujen täytyy olla myös taloudellisesti kestäviä ja kannattavia. Sähkön hinta on ennusteiden mukaan nousemassa tulevaisuudessa ja suuret sähkönkäyttäjät pyrkivät pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla sitomaan kuluttamansa sähkön tiettyyn hintatasoon. Ostajan näkökulmasta pitkäaikainen sopimus luo kulujen ennakoitavuutta ja varmuutta halutulla tavalla tuotetun sähkön saatavuudesta – sähköntuotannon kestävyys on yhä tärkeämpi myyntivaltti yrityksille.

Tuottajan näkökulmasta PPA-sopimus takaa tasaisen ja ennustettavan tulon, ja sitä kautta mahdollistaa investoinnin tekemisen ja uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen. Esimerkiksi tuulivoimainvestoinneille on vaikeaa tai mahdotonta saada rahoitusta tilanteessa, jossa sähköpörssistä saatava markkinahinta on vuosia ollut ennätysalhaalla, 30 - 35 euroa/megawattitunnilta. Ylipäätään rahoituksen saaminen sähkön markkinahintaan tukeutuen on haastavaa, sillä sähkön hinta vaihtelee, eikä ole futuureista huolimatta tarkasti ennustettavissa.

Ei kaikkien ratkaisu

Uusiutuvan energian PPA-sopimusten määrä maailmalla kasvaa kovaa vauhtia. Sopimukset vauhdittavat uusiutuvan energian, lähinnä tuuli- ja aurinkoenergian, kasvua. On kuitenkin kiistatonta, että sopimuksista ei vielä ainakaan lähitulevaisuudessa tule kaikkien taloudellisesti ja ympäristön kannalta hyvien hankkeiden tapa edetä. Sopimusten ostajaosapuolia on huomattavasti vähemmän liikkeellä kuin tarjolla olevia hyviä hankkeita. Lisäksi sopimusteknisesti kyse on laajoista kokonaisuuksista, joten kaikilla toimijoilla ei kokonsa ja resurssiensa puolesta ole rahkeita sopimusneuvotteluihin. Koska kyse on hyvin pitkäaikaisista sopimuksista, edellyttävät ostajaosapuolet myyjältä paljon vakavaraisuuden ja toiminnan jatkuvuuden osalta. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: sähköntuottaja edellyttää ostajalta vakuuksia siitä, että tuotannosta saadaan maksu koko sopimuskauden ajan.

PPA-sopimustyypin tullessa Suomessa vielä tutummaksi, yleistyy sen käyttö suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa myös meillä. PPA-sopimukset osoittavat voimakkaasti suuntaa tulevasta: uusiutuva energia on siirtymässä valtioiden tukeman käynnistymisvaiheen jälkeen kohti aitoa markkinaehtoisuutta.