Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima maailmalla

Globaalisti tarkastellen tuulivoimasta on tullut vakiintunut sähköntuotantomuoto. Teknologinen kehitys ja kustannusten jatkuva lasku sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama paine muuttaa energiajärjestelmä päästöttömäksi ovat siivittäneet tuulivoiman siirtymistä marginaalista valtavirtaiseksi tavaksi tuottaa puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Monessa maassa tuulivoima onkin jo merkittävässä asemassa. Suomessa tuulivoimarakentaminen alkoi muuta maailmaa myöhemmin ja hitaammin, mistä johtuen Suomessa on verrattain vähän tuulivoimaa ja toisaalta moderni voimalakanta.

Maailmalla uusiutuva energia kasvaa tällä hetkellä erittäin nopeasti, ja tuulivoima nopeimmin uusiutuvien ryhmän sisällä. Maailmanlaajuisesti tuulivoimaa on asennettu yli 591 000 MW vuoden 2018 loppuun mennessä. Maailman sähkönkulutuksesta katetaan tällä hetkellä yli viisi prosenttia tuulivoimalla. Kiina on omassa sarjassaan ykkösenä yli 200 000 MW kapasiteetillaan. USA:ssa on noin 96 000 MW, Saksassa noin 59 000 MW ja Intiassa, Espanjassa, UK:ssa, Kanadassa ja Ranskassa myös merkittäviä määriä tuulivoimaa. Suomessa tuulivoimaa oli vuoden 2018 lopussa 2 041 MW.

EU kokonaisuutena on perinteinen vahva tuulivoimatoimija, jonkatuulivoimakapasiteetti vuoden 2018 lopussa oli 189 000 MW. Tuulivoimaa asennettiin vuonna 2018 EU:n alueelle enemmän, kuin mitään muuta energiatuotantomuotoa. Tämä tarkoittaa yli 65 miljardin investointeja. EU:n sisällä selkeästi eniten kapasiteettia on Saksassa. Tanska tuottaa suurimman osuuden, yli 40 %, kuluttamastaan sähköstä tuulivoimalla. Suuren sähkön kulutuksen vuoksi Saksassa tuulivoimalla katetaan noin 20 %. Koko EU:n alueella sähkönkulutuksesta 14 % katettiin tuulivoimalla vuonna 2018.

Ruotsissa oli vuoden 2018 lopussa noin 7 400 MW tuulivoimakapasiteettia. Ruotsi, samoin kuin esimerkiksi Saksa, ovat sitoutuneet erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiin lisätä tuulivoimaa tulevilla vuosikymmenillä. On huomionarvoista, että Saksa ja Suomi ovat maa-alaltaan hyvin samankokoisia, tosin Saksassa asukkaita on yli 82 miljoonaa. Silti Saksassa on yli 29 000 maatuulivoimalaa. Suomessa tuulivoimaloita oli vuoden 2018 lopussa 698 kappaletta maalla ja merellä yhteensä.

Suomen tuuliolosuhde on hyvä, mutta tuulen keskinopeus on melko matala. Hyvä tuotanto saadaan meillä ja muilla metsäisillä alueilla, kuten Saksan sisäosissa ja Ruotsissa, rakentamalla voimalaan korkea torni ja pitkät lavat. Suomeen asennetaankin samanlaisia ja samankokoisia voimaloita kuin esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan, eli muille tuulisuudeltaan vastaaville alueille. Suomeen vuonna 2019 rakenteilla olevien voimaloiden napakorkeus on tyypillisesti 140 - 150 metriä. Korkeimmat rakenteilla olevat tuulivoimalat ovat kuitenkin napakorkeudeltaan jo 175 metriä. Toistaiseksi korkeimman Saksaan rakennetun tuulivoimalan napakorkeus on 178 metriä.

Monissa maissa maapinta-alaa on vähän, joten tuulivoimaloita rakennetaan merelle. EU:n alueella on yli 4 500 merituulivoimalaa. Toistaiseksi merelle rakentaminen ja siellä operointi ovat selvästi kalliimpia kuin maatuulivoiman tapauksessa. Merituulivoiman kustannukset laskevat voimakkaasti, ja toisaalta tasaiset ja hyvät tuulet kompensoivat osaltaan kalliimpia kustannuksia. Vuonna 2017 rakennettiin Suomen ensimmäinen merituulipuisto Porin Tahkoluotoon.

Lataa Tuulivoima maailmalla -pdf