Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle on koottu tuulivoimasta usein kysyttyjä kysymyksiä. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, tai sivulta mielestäsi puuttuu tärkeä vastaus, ole yhteydessä .

Tuki ja tuotantokustannukset

Onko tuulisähkö kallista?

Miksi tuulivoimaa voidaan rakentaa nykyään ilman tukia?

Millä tavalla tuulivoimaa on tuettu Suomessa?

Mistä muodostuvat tuulivoiman kustannukset?

Ympäristö

Vaarantaako tuulivoima nisäkkäiden tai lintujen elinolot?

Kuinka ympäristöasiat otetaan huomioon tuulivoimapuistoa suunniteltaessa?

Miten tuulivoimaloiden maisemavaikutusta arvioidaan?

Kuinka lähelle asutusta tuulivoimalan voi rakentaa?

Kuinka suuri alue tuulivoimapuisto on?

Voiko tuulivoimapuiston aluetta käyttää samanaikaisesti muuhun tarkoitukseen?

Lentääkö tuulivoimaloiden lavoista jäätä?

Aiheuttavatko tuulivoimalat melua?

Miten tuulivoimaloiden ääntä arvioidaan etukäteen?

Aiheuttavatko tuulivoimalat välkettä?

Miten tuulivoimaloiden lentoestevalot vaikuttavat ympäristöön?

Terveys

Onko tuulivoimaloiden kuultavalla äänellä terveysvaikutuksia?

Onko tuulivoimaloiden infraäänellä terveysvaikutuksia?

Yhteiskunta

Mitä tarkoitetaan energiamurroksella?

Voiko Suomi jättäytyä energiamurroksen ulkopuolelle?

Haluavatko suomalaiset lisää tuulivoimaa Suomeen?

Työllistääkö tuulivoima?

Kuinka paljon Suomeen voisi rakentaa tuulivoimaa?

Miten kunta ja paikalliset asukkaat hyötyvät tuulivoimasta?

Kuinka paljon tuulivoimalat tuovat kiinteistöverotuloja kunnille?

Valuvatko tuulivoimaan satsatut rahat ulkomaille?

Miksi tuulivoimaa ei rakenneta kauas asutuksesta?

Tarvitaanko tuulivoimalle kilometriperustaista etäisyyttä asutukseen?

Vaikuttaako tuulivoima matkailuun?

Vaikuttaako tuulivoima kiinteistöjen arvoon?

Miksi ei rakenneta kiinteistökohtaista tuulivoimaa teollisen kokoluokan sijasta?

Sähkömarkkinat

Onko tuulivoima pilannut sähkömarkkinat?

Kuinka tuulivoima vaikuttaa sähkön hintaan?

Tarvitseeko tuulivoiman vuoksi lisää säätövoimaa?

Miten tuulivoima vaikuttaa Suomen huoltovarmuuteen?

Tuulivoimalat

Mikä on tuulivoimalan elinkaari ja voiko ne kierrättää?

Kuinka nopeasti tuulivoimala maksaa sen rakentamisen ja pystyttämiseen käytetyn energian takaisin?

Kuinka paljon tuulivoimalaitoksien rakentamiseen kuluu harvinaisia materiaaleja?

Miten SF6-kaasu liittyy tuulivoimaloihin?

Jääkö tuulivoimaloiden purkaminen maanomistajan huoleksi?

Paljon tuulivoimalat tuottavat sähköä ja mitä tarkoittaa huipunkäyttöaika?

Tuottavatko tuulivoimalaitokset sähköä pakkasella?

Miksi tuulivoimalat pysähtyvät myrskyssä?